Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„ŚWIAT DINOZAURÓW” VII OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE PLASTYCZNE

Młodzieżowy Dom Kultury, Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-24 lat do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego biennale plastycznego.

Temat: szeroko pojęty „Świat dinozaurów”.
Techniki: malarstwo, grafika warsztatowa i komputerowa, collage, rysunek, ceramika.
Organizatorzy proszą by nie przysyłać prac w technikach nietrwałych np. wyklejanych makaronami, kaszami, plasteliną itp.
Maksymalny format prac: płaskich - 100x70 cm, ceramik - 80x80 cm.

Uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie jedną pracę.
Maksymalna liczba prac powstałych pod kierunkiem jednego nauczyciela / instruktora wynosi 15 prac.

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
- przedszkola
- klasy 1-3 SP
- klasy 4-6 SP
- klasy 7 SP i gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne
- szkoły specjalne i ośrodki wychowawcze
Akredytacja za udział w konkursie wynosi 35 zł od placówki i 10zł od prac nadesłanych indywidualnie.
Od placówek będących w zespołach szkół 35 zł.
Wpłaty na konto: Rada Rodziców MDK, ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław,
PKO BP S.A. IV o/ Wrocław
89 10205242 0000 2202 0018 7526 tytułem: „Świat dinozaurów”

Prace powinny być opisane czytelnie i trwale na odwrocie:
- pełne imię i nazwisko autora, wiek
- placówka (nazwa, dokładny adres, email, nr telefonu)
- pełne imię i nazwisko instruktora/nauczyciela
Do prac należy dołączyć listę zbiorczą uczestników biorących udział w konkursie.

Prace należy nadsyłać do 1 grudnia 2017 na adres:
Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”
ul. Kołłątaja 20,
50-007 Wrocław,
z dopiskiem „Świat dinozaurów”.
Decyduje data stempla pocztowego.

Organizatorzy nie zwracają prac nadsyłanych na konkurs.

 

Regulamin 2017

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 5-24 lata

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki