Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Świat zamknięty w ekranie smartfona” – miejski konkurs na plakat profilaktyczny

Pałac Młodzieży w Katowicach zaprasza uczniów: klas 7 i 8 szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych miasta Katowice do udziału w konkursie na plakat profilaktyczny realizowany w ramach Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach. Konkurs jest adresowany do uczestników indywidualnych, nie mogą brać w nim udziału grupy.
Celem konkursu jest m.in. promocja mody na życie bez uzależnień, a tematem przewodnim konkursu "Świat zamknięty w ekranie smartfona".

Na konkurs można zgłaszać prace w wersji papierowej i elektronicznej.
Prace w każdej wersji powinny zawierać projekt graficzny odzwierciedlający hasło
konkursu oraz hasło w wersji tekstowej, logo szkoły Uczestnika, logotypy
Organizatorów oraz aplę z tekstem: Dzień Bezpiecznego Internetu 2019.


Projekty w formie papierowej powinny być wykonane na podkładzie formatu A3 wraz
z wypełnioną i podpisana metryczką.

Projekty elektroniczne powinny być zapisane w rozszerzeniu jpg o rozdzielczości
300dpi (nadające się do druku), zapis na płycie CD musi zawierać dane uczestnika, do
płyty należy załączyć wypełnioną i podpisaną metryczkę.

Jeśli praca była tworzona pod kierunkiem nauczyciela – należy podać także: imię
i nazwisko nauczyciela, nazwę, adres oraz numer telefonu szkoły. Do metryczki
należy także dołączyć oświadczenie rodzica / opiekuna wyrażającego zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu).

prace konkursowe (oraz załączniki nr 1 i 2) z dopiskiem na kopercie: „Dzień
Bezpiecznego Internetu” należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego
2019 roku (decyduje data wpływu) na adres:

Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice

 

Regulamin

 
Konkurs należy do kategorii:
No Categories


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 4 marca

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 13-19 lat

Region: miasto Katowice

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny