Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” – międzynarodowy konkurs plastyczny

Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w dwunastej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”. W tym roku organizatorzy czekają na prace inspirowane hasłem XVII Dnia Papieskiego Idźmy naprzód z nadzieją.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 3- 19 lat (ograniczenie wiekowe nie dotyczy kategorii V).

Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:
- kategoria I:   uczestnicy w wieku 3-5 lat
- kategoria II:  uczestnicy w wieku 6- 9 lat
- kategoria III:  uczestnicy w wieku 10- 12 lat
- kategoria IV:  uczestnicy w wieku 13-19
- kategoria V:  uczestnicy ze szkół specjalnych

Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XVII Dnia Papieskiego
„Idźmy naprzód z nadzieją”.
Format pracy: A-2, A-3.
Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa. Prace muszą być płaskie, bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp.,
z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem.

Na odwrocie każdej pracy należy nakleić dokładnie uzupełnioną stopkę.
Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia  25 IX 2017 r. osobiście w siedzibie Muzeum lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Muzeum w Bielsku Podlaskim
ul. Widowska 1
17 – 100 Bielsk Podlaski

Prace oceni Jury powołane przez organizatorów. Nagrodzeni i wyróżnienie Autorzy najciekawszych otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizator nie przewiduje zaświadczeń oraz dyplomów za sam udział w Konkursie.
Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.
O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą telefoniczną i elektroniczną.
Rozstrzygnięcie Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 16.10.2017 r. o godz. 10.00.

 

Regulamin, karta zgłoszenia oraz stopka do pobrania ze strony organizatora konkursu.

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 16 października 2017

Nagrody: nagrody rzeczowe, dyplomy

Przedział wiekowy: 3-19 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny