Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Taneczne Inspiracje” VI Ogólnopolski Festiwal Tańca

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe “TRAMPOLINA SUKCESU” w Biłgoraju zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca "Taneczne inspiracje". W Konfrontacjach mogą wziąć udział  amatorskie zespoły taneczne pracujące w oparciu o elementy techniki tańca współczesnego, nowoczesnego oraz towarzyskiego.

Występy taneczne będą prezentowane w blokach – taniec nowoczesny i taniec  współczesny. Ze względu na duże zainteresowanie festiwalem taniec nowoczesny prezentuje się we wszystkich kategoriach wiekowych pierwszego dnia festiwalu, taniec  współczesny drugiego dnia festiwalu. Festiwal odbędzie się w dniach 05-06 kwietnia 2019r. od godz.10.00,  Ośrodku Sportu i Rekreacji w Biłgoraju.

Wprowadza się trzy kategorie wiekowe :
- kat. młodsza od 6 – 9 lat
- kat. średnia od 10 – 13 lat
- kat. starsza od 14 lat
Zespoły prezentują jedną kompozycję choreograficzną o czasie do 10 minut.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie drogą elektroniczną wypełnionej karty zgłoszenia na adres organizatora  do dnia  22.03.2019 roku
info@trampolinasukcesu.pl
UWAGA - organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia.  Uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia kosztów akredytacji w wysokości 20 zł od członka zespołu. Pieniądze należy wpłacić na konto Stowarzyszenia „Trampolina Sukcesu” PKO BP 80 1020 5385 0000 9002 0119 4281   z dopiskiem „Taneczne Inspiracje” do dnia 29.03.2019r.
Opłata startowa nie jest zwracana.

Wymiary sceny:
•    szerokość – 10 m.
•    głębokość – 10 m.

Uczestnicy przygotowują płytę CD audio lub nośnik elektroniczny z nagraniem podkładu    muzycznego.  Nośniki muszą być opisane /nazwa zespołu, tytuł prezentacji i numer utworu/.
Nagrania należy dostarczyć obsłudze akustycznej w dniu prezentacji. Organizator gwarantuje profesjonalne nagłośnienie.

 

Regulamin, karta zgłoszenia

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: dzieci i młodzież od 6 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: grupowy