Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

MY TOWN II MIĘDZYNARODOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Jest to trzecia edycja konkursu, druga o zasięgu międzynarodowym. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Lublin oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w kraju i z granicą. Uczniowie wykonują album o swoim mieście w języku angielskim. Szata graficzna pracy ma postać dowolnej techniki malarskiej.

REGULAMIN

MY TOWN  - II MIĘDZYNARODOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Organizator

 • Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II • Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie


 

Cele

 • Motywowanie uczniów do poszerzania znajomości języka angielskiego

 • Pogłębienie wiedzy o własnym mieście, regionie

 • Promowanie młodych talentów plastycznych

 • Rozwijanie kreatywności i popularyzowanie osiągnięć uczniów


 

Uczestnicy

 • Uczniowie szkół w kraju, uczniowie szkół polskich za granicą, uczniowie szkół zagranicznych • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:


I kategoria - wiek 6-9

II kategoria - wiek 10-13

 

Zasady uczestnictwa

 1. Uczniowie wykonują pracę w języku angielskim - album pt. „My town”.

 2. Tematem pracy jest prezentacja swojego miasta w formie pisemnej i graficznej.

 3. Praca ma format A4 i zawiera minimum 6 stron.

 4. Szata graficzna pracy ma postać dowolnej techniki malarskiej (gwasz, akryl, akwarela, pastel suchy i olejny, ołówek, tusz, itp.)

 5. Prace przestrzenne, zbiorowego autorstwa, zwinięte w rulon lub zniszczone nie będą brane pod uwagę.

 6. Z każdej szkoły w konkursie może wziąć udział maksymalnie dwóch uczniów - jeden uczeń w każdej z kategorii wiekowych.

 7. Prace prosimy dostarczać osobiście lub wysyłać na adres szkoły do dnia 01.02.2018 r.

 8. Koszt przesyłki i jej doręczenia pokrywa nadawca

 9. Wraz z pracą konkursową każdy uczestnik obowiązkowo dostarcza wypełnioną Kartę Udziału w konkursie oraz Oświadczenie (zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

 10. Prace ocenia komisja konkursowa, której decyzje jury są ostateczne.

 11. Kryteria oceny: treść i poprawność językowa, szata graficzna, oryginalność.

 12. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych.

 13. Lista osób nagrodzonych zostanie podana na stronie internetowej szkoły. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie.

 14. Prace nadesłane na konkurs stanowią własność SP nr 25 w Lublinie i nie podlegają zwrotowi.

 15. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na prezentowanie i reprodukowanie prac z uwzględnieniem danych osobowych zawartych w Karcie Udziału.


 

 • W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:


 

ewabaciur@wp.pl

anetapawlas84@wp.pl

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Wydział Nauk Humanistycznych KUL, SP nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: luty 2018

Nagrody: Tak

Przedział wiekowy: szkoła podstawowa

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny