Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Tradycyjna palma wielkanocna” konkurs dla mieszkańców Mazowsza

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ogłasza XIX edycję konkursu plastycznego „Tradycyjna palma wielkanocna” adresowanego do dzieci i młodzieży szkolnej, osób indywidualnych oraz twórców nieprofesjonalnych z terenu Mazowsza. Zwyczaj wykonywania palm świątecznych należy do najważniejszych elementów przeżywania Świąt Wielkanocnych. Zgodnie z tradycją musiały się w nich znaleźć zielone gałązki bukszpanu, barwinka, borówki i witki wierzbowe stanowiące symbol odradzającej się przyrody. Celem organizowanego przez skansen konkursu jest popularyzacja zanikających obrzędów i zdobnictwa ludowego. Zadaniem uczestników jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej z wykorzystaniem wyłącznie tworzyw naturalnych (z wyjątkiem chronionych gatunków roślin) i tradycyjnych form zdobniczych. Jej długość nie powinna przekroczyć 3 m. Prace mogą tworzyć zarówno grupy, jak i samodzielni wykonawcy.

Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem (wszelkie elementy z tworzyw sztucznych).

Do palmy należy przytwierdzić metryczkę zawierającą następujące informacje:

  • W przypadku zgłoszenia palmy przez szkołę/koło plastyczne/stowarzyszenie – pełna nazwa, adres, numer telefonu, adres mailowy, imię i nazwisko Wykonawcy/ów, klasa/wiek, imię i nazwisko opiekuna (praca indywidualna/ zespołowa)

  • W przypadku zgłoszenia przez osobę indywidualną – imię i nazwisko, miejscowość, numer telefonu, adres mailowy (praca indywidualna)  • Określenie regionu, z którego pochodzi wzorzec palmy (np. palma z okolic Płocka; palma wileńska, itp.)


Oceny nadesłanych prac dokonają osoby uczestniczące w imprezie plenerowej „Niedziela Palmowa w skansenie” 14 kwietnia 2019 roku. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach, indywidualnej i zespołowej, w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody za miejsca I, II i III oraz wyróżnienia.

Prace należy dostarczyć do 8 kwietnia 2019 do godziny 15.30 do budynku G w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, Dział Upowszechniania i Promocji).

 

Regulamin konkursu pt. “Tradycyjna palma wielkanocna”
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 14 kwietnia

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: od 6 roku życia

Region: Mazowsze

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy