Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Ulubiony książkowy bohater – przyjaciel z dzieciństwa” – ogólnopolski konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny Ulubiony książkowy bohater - przyjaciel z dzieciństwa adresowany jest do dzieci i młodzieży z całej Polski.  Prace będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych:
przedszkolaki
grupa młodsza I- IV
grupa starsza V- VII
grupa gimnazjalna II-III
grupa ponadgimnazjalna

Technika wykonania prac rysunek, malarstwo, techniki mieszane, kolaż.
Format prac A4 lub A3.

Prace zgłaszane na konkurs należy opisać (czytelne  dane osobowe: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły i placówki) i zatytułować.

Organizatorzy przyjmują prace do końca lutego 2018 r.

Młodzieżowy Dom Kultury
41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 3

 
REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKI KONKURS  PLASTYCZNY
Ulubiony książkowy bohater - przyjaciel z dzieciństwa


Cel konkursu:
nawiązanie do literatury z dzieciństwa (książki przygodowe, bajki , baśnie)
pobudzenie wyobraźni
próba wykreowania swojego ulubionego bohatera z książki

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Mikołowska 3
41-400 Mysłowice

Regulamin:

1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów wszystkiego typu szkół.
Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
przedszkolaki
grupa młodsza I- IV
grupa starsza V- VII
grupa gimnazjalna II-III
grupa ponadgimnazjalna

2. Prace należy wykonać w formacie A 3 lub A 4.
Technika : rysunek, malarstwo, techniki mieszane, kolaż.

3. Opis pracy : czytelne  dane osobowe (imię i nazwisko, klasa, adres szkoły i placówki) tytuł pracy.

4. Prace prosimy nadesłać do 28 lutego 2018 roku na adres :

Młodzieżowy Dom Kultury
41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 3

5. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone nagrody rzeczowe). Laureaci mają prawo wpisu na
świadectwie; miejsce 1-3 w konkursie plastycznym.

6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 2 marca 2018 roku.
Prace oceni jury złożone z nauczycieli i twórców sztuki.

7.Listę osób  nagrodzonych będzie  można znaleźć na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w
Mysłowicach oraz facebooku.


Zapraszamy do udziału w konkursie!Uwagi:
-  Konkurs jest bezpłatny.
-  Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną rzeczowe nagrody główne w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia i nagrody specjalne, wręczone na wystawie pokonkursowej
-  Prace  nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu.
- Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia wynikłe z winy poczty lub nadawcy.
- Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.
- Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.
-  Organizator bierze na siebie obowiązek wypełniania formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: marzec 2018

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 4-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny