Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

V MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „PEJZAŻE MISTYCZNE” – ARCHITEKTURA LUBLINA I OKOLIC

„ Pejzaże Mistyczne „ – Architektura Lublina i okolic to już j 11 edycja konkursu ( w tym 5 o zasięgu międzynarodowym ) organizowana przez Szkołę Podstawową nr 25 w Lublinie i Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice w Lublinie.
Architektura Lublina, Zamościa, Kazimierza Dolnego, Puław, Chełma, Nałęczowa, Białej Podlaski i wielu innych miejscowości to niewyczerpane źródło inspiracji.
Proponujemy młodym adeptom sztuk plastycznych poznanie tej architektury i wyrażenie swoich przeżyć za pomocą środków plastycznych.

REGULAMIN

V Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego,
Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Lublin

Architektura Lublina i okolic
„ Pejzaże mistyczne”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie
Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice w Lublinie

Cele:
- promowanie Lubelszczyzny,
- poznanie zabytków architektury Lublina i okolic,
- zainteresowanie różnymi formami i systemami budowania,
- wyrażanie swoich przeżyć w kontakcie z architekturą naszych przodków za
pomocą środków plastycznych,
- nabycie umiejętności odkrywania w zwyczajnych miejscach ich nierealnego
znaczenia,
- poznanie zaułków emanujących siłą inspirującą twórczość,
- promowanie młodych talentów plastycznych.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Polsce i zagranicą.

Etapy konkursu:
I etap – szkolny – Ogłoszenie konkursu, zebranie i wybór najlepszych prac plastycznych oraz wysłanie ich na adres organizatora konkursu.
II etap – międzynarodowy – zakwalifikowanie do konkursu prac spełniających wymogi regulaminowe, ocena i przyznanie nagród oraz wyróżnień.

-nadesłane prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:
- klasy I-III (6-9lat)
- klasy IV-VII (10-13 lat)
- prace mogą być wykonane w dowolnej technice w formacie A3,
- szkoła biorąca udział w konkursie może przysłać maksymalnie do 5 prac
w każdej grupie wiekowej,
- przyjmujemy wyłącznie prace zawierające informacje: tytuł pracy, imię
i nazwisko autora, klasa, adres, numer tel. oraz e-mail szkoły, imię
i nazwisko nauczyciela prowadzącego,
- prace przestrzenne, zbiorowego autorstwa, zwinięte w rulon lub zniszczone nie
będą brane pod uwagę,
- koszt przesyłki i jej doręczenia pokrywa nadawca,
- prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów,
- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na
prezentowanie i reprodukowanie prac,
- prace prosimy nadsyłać do dnia 23 lutego 2018 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 25, 20-089 Lublin, ul. Sieroca 17, tel. 81 7474849
lub zostawić w sekretariacie,
- w skład Jury wchodzić będą profesjonalni artyści plastycy. Organizatorzy
przewidują nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych,
- lista laureatów zostanie podana na stronie internetowej organizatora pod
adresem: poczta@sp25.lublin.eu - osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną
powiadomione e-mailem lub telefonicznie,
- wernisaż połączony z uroczystym wręczaniem nagród odbędzie się
15 marca 2018 r. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej nr 25
w Lublinie ul. Sieroca 17.

komisarz konkursu: Leszek Niewiadomski

 

11.-Alicja-Świetlicka-SP25-Lublin-II-nagroda.jpg
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie, DDK Bronowice w Lublinie

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15 marca 2018 r.

Nagrody: nagrody i wyróżnienia (rzeczowe) w dwóch grupach wiekowych

Przedział wiekowy: szkoła podstawowa

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny