Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpieczne wakacje”

Przedszkole w Bukowie Śląskiej


zaprasza do wzięcia udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym


„Bezpieczne wakacje”


 

Cele konkursu:

 • kształtowanie świadomego przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w domu, ogrodzie, w górach, nad wodą itp.,

 • promocja bezpiecznych form zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu,

 • zapoznanie z różnorodnością form plastycznych,

 • rozwijanie zdolności dzieci.


 

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu „Bezpieczne wakacje” jest  Przedszkole w Bukowie Śląskiej.

 2. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 lata oraz 5-6 lat z przedszkoli oraz szkół z terenu całej Polski.

 3. Konkurs trwa od 10 maja do 8 czerwca 2018r.

 4. Format pracy A4, technika dowolna, prace indywidualne.

 5. Kryteria oceny:

  • pomysłowość,

  • samodzielność  wykonania,

  • estetyka wykonanej pracy. 6. Na konkurs można przesłać maksymalnie 4 prace (po 2 z każdej z grup wiekowych).

 7. Zgłaszane prace powinny zawierać umieszczoną z tyłu metryczkę, napisaną komputerowo drukowanymi literami, zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek, adres przedszkola wraz z numerem telefonu i adresem mailowym, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

 8. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych w związku z konkursem.

 9. Prace konkursowe pozostają do dyspozycji organizatorów. Pokonkursowa wystawa prac odbędzie się  w Bibliotece Publicznej w Namysłowie.


 

Przebieg konkursu:

 1. Prace należy przesłać pocztą (dobrze zabezpieczone) lub dostarczyć osobiście do dnia 8 czerwca (liczy się data wpływu do placówki) pod adres organizatora:


 

Przedszkole w Bukowie Śląskiej

Bukowa Śląska 7b

46-100 Namysłów

 

 1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora w dniu 12 czerwca 2018r.

 2. W każdej kategorii wiekowej przewidziane są trzy nagrody główne oraz dyplomy.

 3. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl

 4. Podziękowania za udział w konkursie zostaną rozesłane drogą mailową.

 5. Nauczyciele, chcący otrzymać podziękowania proszeni są o dołączenie zaadresowanej koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem.


 

Dodatkowych informacji udziela:

Barbara Drożdż- Krzysztof  przedszkolewbukowieslaskiej@wp.pl   tel: 77 419 11 92
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Przedszkole w Bukowie Śląskiej

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 12.06.2018

Nagrody: nagrody główne, dyplomy

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny