Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim oraz „Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia.

Inspiracją dla uczestników konkursu są słowa Świętego Jana Pawła II : "Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.”

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Księdza Tadeusza Pikusa Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej, Starosty Powiatu Bielskiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.

CELE KONKURSU:

- wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży bogactwem polskiej przyrody, światem roślin, zwierząt, pięknem krajobrazów, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata,

- inspirowanie do ciągłego pogłębiania wiedzy  i wartości wypływających z nauczania Jana Pawła II,

- prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej.

TECHNIKA I FORMAT PRAC:

- technika dowolna: malarstwo, rysunek i grafika, tkanina artystyczna, techniki mieszane i inne techniki płaskie;

- format: od A3 – B2 (50/70cm).

UCZESTNICY:

Prace zgłoszone do konkursu będą oceniane w czterech kategoriach:

Kategoria I          – Szkoła Podstawowa, klasy I-III
Kategoria II        – Szkoła Podstawowa, klasy IV-VI
Kategoria III      – Szkoła Podstawowa klasa VII, Gimnazjum
Kategoria IV       – Szkoły Specjalne z podziałem na etapy edukacyjne
(a- szkoła podstawowa, b- klasa VII, gimnazjum, c – SPP i ZSS)

Prace na konkurs należy przesłać (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2018 r. na adres:

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
Wojska Polskiego 17
17-100 Bielsk Podlaski


Z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Piękna nasza Polska cała!

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 12 czerwca 2018r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim.

Regulamin konkursu


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 12 czerwca 2018r.

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 6-25 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny