Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ZABIERZ MNIE TAM WYOBRAŹNIĄ 2018 ” Kraina w barwach radości”

Miejski Ośrodek Kultury w Głownie zaprasza dzieci i młodzież od 5 roku życia do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym. W tym roku temat konkursu to "Kraina w barwach radości". Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji tego hasła będącej dowolną, plastyczną interpretacją pejzażu.

Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę wykonaną dowolną płaską techniką plastyczną / techniki malarskie, graficzne, rysunkowe, mieszane /

Format pracy nie może przekroczyć rozmiaru 50x70cm /B2/ tzn., że dopuszczalny jest każdy mniejszy format pracy plastycznej. Nie dopuszcza się prac zbiorowych oraz przestrzennych.

Prace na konkurs można przesyłać do organizatora do 13 kwietnia 2018 r. (liczy się data wpłynięcia pracy do siedziby organizatora)

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, UL. KOPERNIKA 45, 95-015 GŁOWNO
I. Organizator

Miejski Ośrodek Kultury w Głownie

II. Partner

„Merakel” Drukarnia, Wydawnictwo Muzyczne i Poligraficzne

III. Temat

Hasłem tegorocznej edycji konkursu jest „Kraina w barwach radości”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji tego hasła będącej dowolną, plastyczną interpretacją pejzażu.

IV. Nagroda

Wydanie ilustrowanej pracami laureatów konkursu międzynarodowej publikacji nutowej, medale, dyplomy.

V. Warunki uczestnictwa

Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież, wychowanków różnych typów placówek m.in. domów kultury, szkół, pracowni plastycznych, placówek specjalnych etc.

Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę wykonaną dowolną płaską techniką plastyczną / techniki malarskie, graficzne, rysunkowe, mieszane /

Format pracy nie może przekroczyć rozmiaru 50x70cm /B2/ tzn., że dopuszczalny jest każdy mniejszy format pracy plastycznej.

Prace ocenione zostaną w następujących kategoriach wiekowych:
5-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17-19 lat, od 20 lat.

Nie dopuszcza się prac zbiorowych oraz przestrzennych.
Prace nadesłane na konkurs winny być zabezpieczone przed zniszczeniem i zawierać kompletnie wypełniony Załącznik 1 tego regulaminu / strona 3/.

Prace spełniające warunki formalne oceni jury, które wyłoni laureatów.

Decyzje jury są ostateczne.

VI. Terminy

Konkurs rozpoczyna się 10.01.2018 roku. Zgłaszanie prac do konkursu upływa z dniem 13.04.2018 / termin wpłynięcia pracy do siedziby organizatora /. Wyniki konkursu opublikowane zostaną do dnia 11.05.2018 a podsumowanie konkursu oraz dekoracja laureatów nastąpi na przełomie tego samego miesiąca.

Prace należy przekazać na adres organizatora konkursu:

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, UL. KOPERNIKA 45, 95-015 GŁOWNO

Podsumowanie konkursu nastąpi w siedzibie organizatora bądź innym wskazanym miejscu. Wyniki konkursu i dokładny termin jego podsumowania opublikowany zostanie na stronie internetowej mokglowno.webnode.com oraz w siedzibie organizatora.

 

 

 
Regulamin KRAINA W BARWACH RADOŚCI Zabierz Mnie Tam Wyobraźnią 2018.pdf


Załącznik 1 ZMTW 2018.pdf


Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 11.05.2018

Nagrody: wykorzystanie ilustracji w międzynarodowej publikacji nutowej , nagrody rzeczowe, dyplomy

Przedział wiekowy: od 5 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny