Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pejzaże Mistyczne” – Architektura Lublina i okolic

VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - Architektura Lublina i okolic ( Zamość, Kazimierz Dolny, Puławy, Nałęczów i inne) skierowany jest do uczniów kl. I-VIII szkół podstawowych w Polsce i za granicą. Ma na celu umożliwienie wyrażania swoich przeżyć w kontakcie z architekturą naszych przodków za pomocą środków plastycznych, nabycie umiejętności odkrywania w zwyczajnych miejscach ich nierealnego znaczenia oraz poznanie zaułków emanujących siłą inspirującą twórczość.

Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:
6-9 lat (klasy 1-3)
10-14 lat (klasy 4-8)

Szkoła biorąca udział w konkursie może przesłać do 5 prac w każdej grupie wiekowej.

Technika wykonania pracy: dowolna plastyczna.
Format pracy A3.

Prace zgłaszane na konkurs muszą być opisane: tytuł pracy,  imię  i nazwisko autora, klasa, adres, numer tel. oraz e-mail szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

Prace na konkurs można nadsyłać do dnia  1 marca 2019 r.  na adres:

Szkoła Podstawowa nr 25
ul. Sieroca 17
20-089 Lublin

 

VI edycja konkursu plastycznego Mistyczne Pejzaże - regulamin

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie, Caritas Archidiecezj Lubelskiej, DDK Bronowice w Lublinie.

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 21.03.2019r.

Nagrody: nagrody i wyróżnienia w dwóch grupach wiekowych I-IIII i IV-VIII

Przedział wiekowy: 6-14

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny