Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „Moja ulubiona postać z utworów Marii Konopnickiej”

Ogólnopolski konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem przewodnim jest ulubiona postać z utworów Marii Konopnickiej. Technika i format pracy dowolny. Zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego na adres organizatora.

 

REGULAMIN

VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Moja ulubiona postać z utworów Marii Konopnickiej”


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 15 im. M.  Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju

Adresaci konkursu: dzieci uczęszczające do klas I-III

Cele konkursu:


  • przybliżenie sylwetki patrona szkoły - Marii Konopnickiej,

  • propagowanie czytelnictwa,

  • rozwijanie wrażliwości estetycznej,

  • wyzwalanie twórczej ekspresji,

  • kultywowanie tradycji szkoły.


 

Warunki uczestnictwa: Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem przewodnim jest ulubiona postać z utworów Marii Konopnickiej.

Technika: dowolna, format prac – dowolny.

Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, materiał użyty do prac, samodzielność.

Ilość prac: do 3 prac z każdej kategorii wiekowej (klasy) z danej placówki.

Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę przyklejoną z tyłu pracy (imię i nazwisko dziecka, wiek, tytuł utworu, z którego pochodzi wykonana postać, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci.

Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, a ich nauczyciele prowadzący podziękowania za pomoc w przygotowaniu do konkursu.

Nauczyciele, którzy chcą otrzymać podziękowania za przygotowanie dzieci do Konkursu proszeni są o załączenie do wysyłanych prac koperty (format A4) ze znaczkiem i adresem zwrotnym.

Termin nadsyłania/składania prac: do końca lutego 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez Organizatora.
Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły: www.sp15jz.pl

Prace należy wysłać bądź dostarczyć na adres Organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 15 im. M.  Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Niepodległości 34
44-336 Jastrzębie-Zdrój

( z dopiskiem: „KONKURS PLASTYCZNY”)

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: marzec 2018

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: klasy I-III

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny