Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Niech żyje Rock n’ Roll”

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół oraz placówek oświatowych o zasięgu ogólnopolskim. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie samodzielnie pracy plastycznej lub pracy przestrzennej na temat "Niech żyje Rock n' Roll" - „Tematy muzyczne twórczości Romualda Lipko oraz zespołu Budka Suflera /dowolność wyboru/.
Każdy z uczestników może wziąć udział w dwóch częściach konkursu, czyli wykonać pracę plastyczną oraz pracę przestrzenną

Konkurs podzielony jest na dwie części: plastyczną oraz pracę przestrzenną
I część konkursu - plastyczna  /rysunek, malarstwo/
Technika prac plastycznych:
• kredką, pastele, tuszem, farby, kolaż, itp.
• obowiązkowy format prac: od A3 do B2
• prace nie mogą być oprawione w „passe partout” (ramkę kartonową)
• Prace nie spełniające w/w warunków nie będą brały udziału w konkursie, proszę o przestrzeganie formatów

Etap części plastycznej podzielony jest na kategorie
I kategoria wiekowa: I – III klasy szkoły podstawowej
II kategoria wiekowa: IV – VI klasy szkoły podstawowej
III kategoria wiekowa: VII – VIII klasy szkoły podstawowej oraz gimnazjum
IV kategoria wiekowa: szkoła ponadgimnazjalna
V kategoria OPEN – bez ograniczeń wiekowych, dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

II część konkursu - praca przestrzenna symbolu rock&rolla – rzeźba, obiekt z masy papierowej itp.
• rzeźba sylwetki Romualda Lipko i Budki Suflera lub innych wykonawców (pozostawiamy dowolność wyboru)
• symbol rock’n’rolla, np.: gitara, perkusja, mikrofon, wzmacniacz, elementy sprzęty muzycznego

Wykonanie rzeźby:
• glina, gips, ceramika lub inne tworzywo
• format dowolny
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia podczas przesyłki, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie pracy

Etap części rzeźby podzielony jest na kategorie:
I kategoria wiekowa: IV – VI klasy szkoły podstawowej
II kategoria wiekowa: gimnazjum
III kategoria wiekowa: szkoły ponadgimnazjalne

Każda praca, rzeźba powinna być opatrzona kartą informacyjną, która powinna zawierać:
a) imię i nazwisko autora
b) kategoria wiekowa, wiek
b) adres szkoły, placówki delegującej
c) adres mailowy, kontakt telefoniczny
d) imię i nazwisko opiekuna
Uwaga  - należy także dołączyć kartę zbiorową uczestników placówki zgłaszającej!

Termin nadsyłania prac mija 19 marca 2018 roku.
Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres

Młodzieżowy Dom Kultury
Al. Niepodległości 763
81-838 Sopot

 

Regulamin konkursu

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 6-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny