Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny”

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i adresowany jest do pasjonatów fotografii w dwóch kategoriach wiekowych: do 19 lat i od 20 lat wzwyż. Celem konkursu jest zainteresowanie, w szczególności młodych ludzi, poznaniem przyrody Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny, uwrażliwienie na jej piękno, zagrożenia i konieczność ochrony oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Jeden autor może przedstawić maksymalnie 4 prace w postaci pojedynczych zdjęć lub zestawów (maksymalnie 3 zdjęcia w zestawie).
Każdy zestaw liczony jest jako jedna praca.

Prace konkursowe należy przesłać w dwóch wersjach: odbitki i wersji elektronicznej. Odbitki konkursowe muszą być wykonane w formacie min.  15  cm  x  21  cm.  Prace  w  wersji  elektronicznej należy zapisać na płycie CD lub DVD w oryginalnej rozdzielczości w postaci plików JPG (bez kompresji) lub TIFF (optymalnie). Wielkość zdjęć powinna być wystarczająca do wykonania powiększeń na wystawę (rozdzielczość minimum 3000 pikseli po dłuższym boku).
Zestawy zdjęć powinny znajdować się w odrębnych katalogach.

Prace konkursowe należy wysyłać w terminie od 1 września do 18 października 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Płytę CD l    ub DVD z nagranymi pracami, odbitki i kartę zgłoszenia (dane osobowe uczestnika i lista  prac)  należy przesłać na adres:

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego
ul. Bełska 7
38-700 Ustrzyki Dolne

z zaznaczeniem „Konkurs fotograficzny”

Konkurs jest objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody. Patronat artystyczny nad imprezą objął Związek Polskich Fotografów Przyrody, natomiast patronat medialny zapewniły TVP 3 Rzeszów i Gazeta Bieszczadzka.

Fundatorami nagród, katalogu i wystawy pokonkursowej jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Bieszczadzki Park Narodowy.

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: bez ograniczeń wiekowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny