Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „ANIOŁY BOŻEGO NARODZENIA. ANIOŁY STRÓŻE-MAŁE I DUŻE”

 Samorządowe Przedszkole w Bielsku zaprasza dzieci w wieku -6 lat do udziału  siódmym ogólnopolskim konkursie plastycznym "Anioły Bożego Narodzenia. Anioły stróże - małe i duże".


Technika wykonania dowolna plastyczna, format pracy również dowolny.


Prace na konkurs przyjmowane są do 22 grudnia 2017 r.
Szczegółowe informacje w regulaminie.


Zapraszamy do udziału w


VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym


„Anioły Bożego Narodzenia-


Anioły Stróże- małe i duże”


 


REGULAMIN KONKURSU


 

CELE KONKURSU:

 • kultywowanie Bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej,

 • rozwijanie aktywności twórczej oraz zdolności plastycznych dzieci,

 • promowanie talentów plastycznych przez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci,

 • wyrażanie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia przez formy przestrzenne lub płaskie– anioły.


 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4latki oraz 5-6latki

 • technika i forma wykonania pracy jest dowolna (anioły wiszące muszą mieć zawieszkę),

 • prace należy przekazać z metryczka (imię i nazwisko dziecka, wiek, nauczyciel prowadzący, placówka z adresem, dane kontaktowe). Rodzic/ opiekun prawny musi wyrazić zgodę na udział dziecka w konkursie plastycznym podpisując się na metryczce

 • każde przedszkole w Polsce może nadesłać 4 prace.

 • Prace należy nadesłać lub dostarczyć indywidualnie w terminie do 22 grudnia 2017 roku na adres:


Samorządowe Przedszkole w Bielsku
Ul. Płocka 19
09-230 Bielsk


Tel. (24)2615 036
Email: przedszkolebielsk@gmail.com

 • Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 5 stycznia o godz.10.00 w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku. Komisja konkursowa oceni nadesłane prace przyznając nagrody i wyróżnienia. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni na stronie internetowej placówki przedszkolebielsk.edupage.org oraz „Bliżej przedszkola”.

 • Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna

 • Prace zostają własnością Samorządowego Przedszkola w Bielsku, organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukcji prac konkursowych bez wypłacania honorariów

 • Wszystkie nadesłane prace zostają przekazane jako "cegiełka" na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

 • Osoby zainteresowane przesłaniem potwierdzenia uczestnictwa w konkursie droga pocztowa proszone są o dołączenie zaadresowanej koperty ze znaczkiem (format A4) !!!!!


 

KRYTERIA OCENY:

 • oryginalność i pomysłowość,

 • jakość artystyczna pracy,

 • estetyka i technika wykonania,

 • dopuszczalna jest pomoc osoby dorosłej


ORGANIZATORZY:


                                                                       mgr Klementyna Mówińska,
mgr Joanna Rozkosz
mgr Wioleta Kozłowska


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 5.01.2018

Nagrody: nagrody ksiązkowe

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny