Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Władysława Ślewińskiego „Kocham Polskę… Niepodległa”

Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie ogłaszają VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Władysława Ślewińskiego pod tytułem : "Kocham Polskę… Niepodległa".

W konkursie swój talent artystyczny mogą zaprezentować dzieci od 6 roku życia, młodzież oraz osoby dorosłe, którzy wykonają prace plastyczne ujęte w estetycznej i malarskiej formie, upamiętniające narodowych bohaterów, ważne dla rodaków miejsca i wydarzenia, wzbudzą jeszcze większe zainteresowanie dziejami narodu, docenienie wysiłków wielu pokoleń Polaków w odzyskanie Niepodległości.

Temat prac plastycznych jest otwarty i stanowi kreatywne przedsięwzięcie dla plastyków w ich twórczych obrazach.
UWAGA - W konkursie nie mogą brać udziału prace plastyczne kopiowane z innych obrazów artystów malarzy.

Technika wykonania prac
a) rysunek – kredka, pastele, ołówek
b) obraz – farby olejne, akrylowe, plakatowe, akwarele
c) grafika – tusz

Format prac plastycznych: nie mniejszy niż A4 (21x29,7 cm), nie większy niż A3 (29,7x42,0cm), na papierze bloków rysunkowych lub technicznych.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę plastyczną, wykonaną wybranymi przez siebie technikami plastycznymi.
Dopuszcza się prace rodzinne (np. dziecko + rodzic, z wyraźnym zaznaczeniem autorów pracy).

Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:
I. Kategoria Szkoły Podstawowe:
a) dzieci młodsze 6 -10 lat
II. Kategoria Szkoły Podstawowe oraz Gimnazjum
b) dzieci starsze 11-15 lat
c) Ostatnie roczniki  dwóch klas Gimnazjum II klasa  14 lat oraz  III klasa  15 lat
III. Kategoria Szkoły średnie
d)  młodzież 16-do 19 lat
IV.  Kategoria prace rodzinne (wyraźne opisane)
V.  Kategoria dorośli
e) dorośli (bez limitu wieku).

Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie
ul. 1 Maja 21
96-500 Sochaczew
z dopiskiem:
Konkurs plastyczny: „KOCHAM POLSKĘ…Niepodległa”

Nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych upływa dnia 30 kwietnia 2018r.
Ogłoszenie wyników i podsumowanie Konkursu nastąpią w dniu
7 czerwca 2018r. o godz. 11.00.

Kryteria oceny prac:
a) zgodność formy z wymogami regulaminu,
b) wkład pracy,
c) walory artystyczne pracy: oryginalność, kolorystyka, spontaniczność,
d) wpisanie się w ideę konkursu poprzez wyrażenie osobistych emocji.

Regulamin VII Konkursu Plastycznego im.Wł.Ślewińskiego 2018

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: od 6 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny