Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VII Ogólnopolskie Biennale Malarstwa – Niech żyje kolor!

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych działająca w Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście“ we Wrocławiu ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży: „VII Ogólnopolskie Biennale Malarstwa – Niech żyje kolor!”

Konkurs adresowany jest do uczestników w wieku 4-21 lat z terenu całej Polski. Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace wykonane indywidualnie.

Proponowane techniki realizacji: olej, akwarela, gwasz, tempera itp., techniki własne. Prace mogą być wykonane na różnych podobraziach np.: tektura, folia, pergamin itp.
Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50 X 70 cm.

Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, email i numer telefonu szkoły lub placówki oświatowej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 rok Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) – tekst oświadczenia w załączeniu

Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej od szkoły lub placówki oświatowej w wysokości 20 zł na konto podane w regulaminie konkursu.
Kopię dowodu wpłaty należy przedstawić wraz z pracami.

Prace na konkurs można przesyłać do 20 kwietnia 2018r. na adres: MDK „Śródmieście“, 50 – 208 Wrocław, ul. Dubois 5

Kilka uwag o konkursie od organizatorów:

Oczekujemy oryginalnych prac w różnych technikach malarskich, zaskakujących wrażliwością barwnych zestawień. Obiektem poszukiwań może być np.: temat martwej natury, pejzażu, postaci ludzkiej, sceny rodzajowej, abstrakcji itd. Dowolny temat  pozostawia otwartość interpretacyjną plastycznych przedstawień i przede wszystkim ma zachęcić młodego artystę do nieograniczonych kolorystycznych poszukiwań i swobodnego poruszania się w świecie malarskiej materii.
Zanurzmy się więc w barwny świat naszej wyobraźni i wydobądźmy z jej głębin własne kolory, ubierając w nie swoją malarską opowieść. Barwnych poszukiwań! Niech żyje kolor!

 

REGULAMIN

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych
działająca w Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście“ we Wrocławiu
ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży:
„VII Ogólnopolskie Biennale Malarstwa – Niech żyje kolor!”

REGULAMIN KONKURSU
1. Wiek uczestników: od 4 do 21 lat (nie przyjmujemy prac zbiorowych)
2. Proponowane techniki realizacji: olej, akwarela, gwasz, tempera itp., techniki własne. Prace mogą być wykonane na różnych podobraziach np.: tektura, folia, pergamin itp.
3. Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50 X 70 cm.
4. Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrociu: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, email i numer telefonu szkoły lub placówki oświatowej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 rok Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) – tekst oświadczenia w załączeniu
5. Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej od szkoły lub placówki oświatowej w wysokości 20 zł na niżej podane konto:
MILENIUM BANK/WROCŁAW: 24116022020000000283533312
NAZWA: RADA RODZICÓW MDK „ŚRÓDMIEŚCIE“ – WROCŁAW
TYTUŁ WPŁATY: KONKURS PLASTYCZNY „VII OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE MALARSTWA“
Kopię dowodu wpłaty należy przedstawić wraz z pracami.
Placówki, które uczestniczą w konkursach plastycznych, organizowanych przez MDK Śródmieście
i będą potrzebowały dowodu wpłaty, np.: nota księgowa, KP proszone są o wysłanie na adres:
skarbnik-radarodzicow@wp.pl potwierdzenia przelewu oraz pełnej nazwy placówki.
6. Szkoła, placówka zakwalifikowana do wystawy otrzyma od organizatorów dyplom za udział w wystawie pokonkursowej i promocję sztuki dziecięcej - realizację pięknej idei wychowania przez sztukę i dla sztuki.
7. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.
8. Prace prosimy nadsyłać w terminie do 20. 04. 2018r. na adres: MDK „Śródmieście“, 50 – 208 Wrocław, ul. Dubois 5, tel. (71) 798 67 44; email: mdkwrsr@wp.pl; www.mdksrodmiescie.wroc.pl
O terminie wernisażu (przewidywanym na 23. 05. 2018r., godz. 12.00) i wynikach konkursu powiadomimy na naszej stronie internetowej: www.mdksrodmiescie.wroc.pl

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia!

opiekunowie Galerii                                                                                                                   dyrektor MDK „Śródmieście“
art. plast. Ewa Klara Kołakowska                                                                                            mgr Ksztysztof Słupianek
art. plast. Anna Szuleszko

Kilka uwag o konkursie od organizatorów:

Oczekujemy oryginalnych prac w różnych technikach malarskich, zaskakujących wrażliwością barwnych zestawień. Obiektem poszukiwań może być np.: temat martwej natury, pejzażu, postaci ludzkiej, sceny rodzajowej, abstrakcji itd. Dowolny temat  pozostawia otwartość interpretacyjną plastycznych przedstawień
i przede wszystkim ma zachęcić młodego artystę do nieograniczonych kolorystycznych poszukiwań
i swobodnego poruszania się w świecie malarskiej materii.
Zanurzmy się więc w barwny świat naszej wyobraźni i wydobądźmy z jej głębin własne kolory, ubierając w nie swoją malarską opowieść. Barwnych poszukiwań! Niech żyje kolor!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko)................................
.....................................................................................................................................................................................
dla potrzeb promocyjnych konkursu i wystawy (nazwa konkursu)....................................................................
.....................................................................................................................................................................................

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 rok Dz. U. Nr 133 poz. 833. z póź. zm.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego.........................................................................................................................

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 4-21 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny