Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VII Regionalne Biennale Twórczości Plastycznej „RODZINA DALEKA I BLISKA”Regulamin
VII Regionalnego Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży


p.t. „RODZINA DALEKA I BLISKA”Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Tel/fax 95/722 85 75, e-mail: mdk@edu.gorzow.pl, www.mdk.gorzow.pl


Cele konkursu:

 1. przybliżenie tradycji pokoleniowych,

 2. uświadomienie potrzeby tolerancji i szacunku wobec wielokulturowości, 1. kultywowanie polskiego dziedzictwa narodowego przy jednoczesnym otwarciu
  na wartości kultur Europy i świata.


Tematyka:

 • święta polskie i europejskie, obrzędy regionalne,

 • tradycje świąteczne (ludowe i innych religii i kultur),

 • stroje regionalne i ludowe,

 • wspólne, rodzinne spędzanie wolnego czasu,

 • zabawy z rodzeństwem i przyjaciółmi,

 • portret rodzinny.


Warunki uczestnictwa:

- wiek od 5- 20 lat,
- technika dowolna (bez użycia materiałów sypkich-cukier, ryż, kasza itp.),
- format: A3
- opis prac na odwrocie drukiem
1. imię i nazwisko autora
2. wiek
3. tytuł pracy
4. nazwa, adres i numer telefonu wraz z numerem kierunkowym placówki i adresem mailowym.
5. imię i nazwisko nauczyciela bądź instruktora.


Uwaga: Prac nie należy oprawiać.

Prace prosimy przesyłać w terminie do 20.06.2018 r. na adres:

Pracownia Plastyczna
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Teatralna 8
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem „Rodzina daleka i bliska”


Wyniki   konkursu zostaną ogłoszone w lipcu 2018 r. na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury (www.mdk.gorzow.pl).
Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.


Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
Prace nadsyłane na konkurs stanowią własność organizatora i nie będą zwracane.


Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu dla potrzeb promocyjnych konkursu i wystawy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 rok Dz.U.Nr. 133 poz.833 z póź. zm.

O terminie wystawy pokonkursowej (przewidywanym w październiku 2018 r.) powiadomimy we wrześniu na naszej stronie internetowej.

Niniejszy regulamin znajduje się na stronie internetowej placówki – www.mdk.gorzow.pl

Koordynator konkursu: Danuta Łubińska – Młodzieżowy Dom Kultury,
tel. 95  722 85 75 w godzinach popołudniowych.


Zapraszamy do udziału w konkursie


Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 5-20 lat

Region: regionalny

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny