Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs, którego przedmiotem jest nadesłane do oceny dzieło literackie, ma charakter zawodów artystycznych. Prace są oceniane w dwóch kategoriach: wiersz i proza w formie eseju lub innej wypowiedzi pisemnej oddzielnie dla szkół podstawowych-gimnazjalnych i oddzielnie dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zgłoszenia udziału należy dokonać na stronie internetowej konkursu, używając formularza "Rejestracja". Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Prace nadsyłamy drogą elektroniczną zgodnie z instrukcją przesłaną po rejestracji. Prace nie powinny przekroczyć 3 stron tekstu formatu A4, obowiązuje czcionka o rozmiarze 12 i interlinia 1,5 wiersza. Wskazane jest udokumentowanie pracy zdjęciami lub innymi materiałami graficznymi. W żaden sposób nie zwiększają one objętości pracy.

Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia. Ponadto należy podać: nazwę szkoły, klasę, adres, e-mail i numer telefonu szkoły, kod pocztowy i miejscowość, e-mail ucznia oraz numer telefonu kontaktowego ucznia. Podajemy także dane opiekuna naukowego: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz e-mail.

Prace nadesłane na konkurs muszą być napisane w języku polskim, nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagrodzone w innych konkursach.

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj 2018

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: od klasy 7 SP

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny