Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VIII Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie”

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana jest organizatorem VIII Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie”, skierowanego do uczniów szkół średnich.

Konkurs jest formą promocji twórczości Jacka Kaczmarskiego wśród młodego pokolenia – osób, które urodziły się już po upadku komunizmu w wolnej Polsce. Projekt służy nie tylko podtrzymywaniu pamięci o wybitnym polskim artyście i jego twórczości, ale uczy także historii Polski w różnych jej okresach: sarmackim, przedwojennym, komunistycznym; historii światowej i szeroko rozumianej kultury artystycznej. Naszym celem jest zachęcenie uczniów do zdobywania wiedzy w zakresie wykraczającym poza standardy programu szkolnego. Uczestnicy konkursu doskonalą umiejętność pracy z tekstami literackimi, uczą się zdobywania, porządkowania i selekcji materiałów.

Przebieg konkursu i zadania konkursowe w 2018 r.:

Konkurs przeprowadzany jest etapowo. W pierwszym etapie uczestnicy mają za zadanie napisać pracę na jeden z proponowanych tematów i w terminie do 15 lutego 2018 r. przesłać ją - w wersji drukowanej, w trzech egzemplarzach - do organizatora (na adres: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków, z dopiskiem "Jacek Kaczmarski") oraz w wersji elektronicznej (na adres: konkursy@cmjordan.krakow.pl).

W tegorocznej edycji proponujemy uczestnikom wybór spośród następujących tematów:

1. „Pętla lub do zajezdni zjazd” – środki lokomocji i transportu jako metafory egzystencji
i rzeczywistości w twórczości Jacka Kaczmarskiego.

2. „Ach, jakbym chciała być jak oni” – poetycki głos Jacka Kaczmarskiego o samotności
i wyobcowaniu człowieka.

3. „Dobrze jest żyć wśród wielkich ludzi” – portrety społeczeństw, komun i grup na różnych etapach ich funkcjonowania.

4. „Latami nie liczy się losu” – motyw starości w liryce Jacka Kaczmarskiego.
Uwaga: w pracy konkursowej należy powołać się na minimum cztery utwory Jacka Kaczmarskiego. Wartością dodaną będzie odniesienie się autora do form językowych istotnych dla interpretacji utworów.
To pierwszy etap rywalizacji, następnie Jury wybierze najlepsze spośród nadesłanych prac i zakwalifikuje na tej podstawie ich autorów do kolejnego etapu, który odbędzie się w Krakowie.
II etap:
- Jest rozmową o pracy, w trakcie której jurorzy oceniają wiedzę uczestnika Konkursu, dojrzałość spojrzenia na temat i umiejętność obrony swojego zdania podczas dyskusji.
- Uczestnicy  odpowiadają  na  pytania  dotyczące  treści  pracy,  utworów  w  niej omówionych i prowadzą rozmowę z Jury.
- Ostatnim  elementem  II  etapu  jest  rozpoznawanie  tytułów  utworów,  których fragmenty zostaną zaprezentowane uczestnikom.
III etap:
- Uczestnicy dokonują ustnej analizy i interpretacji jednego  z  wylosowanych  utworów poetyckich  Jacka  Kaczmarskiego  oraz  uczestniczą  w  quizie,  wybierając  pytania o zróżnicowanej wartości punktowej.

Trzeci etap wyłania zwycięzców Konkursu, jednak zdobywane punkty sumują się ze wszystkich etapów i są upubliczniane po każdym etapie.

Regulamin:
Jacek_Kaczmarski_-_regulamin_konkursu__2018


Organizatorzy proszą także o wypełnienie (i nadesłanie wraz z pracą literacką) zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: uczniowie liceum

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny