Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORIGAMI „Magia zamknięta w papierze”, temat VIII edycji: „W ŚWIECIE HISTORII I LEGEND”

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORIGAMI

Magia zamknięta w papierze”

pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Origami oraz Galicyjskiej Grupy Origami

Temat VIII edycji: „W ŚWIECIE HISTORII I LEGEND"

 

ORGANIZATORZY:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gliwicach

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Gliwicach

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach


CELE KONKURSU:

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, kreatywności, sprawności manualnych, wyobraźni przestrzennej, koncentracji i wytrwałości

 • integrowanie środowiska

 • kształtowanie zamiłowania do sztuki origami

 • popularyzowanie origami jako formy spędzania wolnego czasu

 • kształtowanie umiejętności odczytywania rysunku schematycznego, samodzielne wykonywanie modelu
  na podstawie diagramu

 • rozwijanie wiadomości i zainteresowań historią oraz legendami oraz odtwarzanie tej tematyki z papieru
  z wykorzystaniem technik origami


PODSUMOWANIE I WYSTAWA POKONKURSOWA:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 1

Pl. Inwalidów Wojennych nr 3

44-100 Gliwice

TERMINY:

 • ogłoszenie konkursu: październik 2018 roku

 • termin składania prac: od 2 stycznia do 4 lutego 2019 roku na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej, Filia nr 1 (nie decyduje data stempla pocztowego, prace należy zapakować w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu), prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania oraz nadesłane po terminie nie będą oceniane

 • termin uroczystego podsumowania konkursu – 9 marca 2019 roku


UCZESTNICY:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich miłośników składania papieru zamieszkałych na terenie Polski.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Należy indywidualnie wykonać pracę (obraz) związaną tematycznie z historią lub legendami (na przykład wydarzenia historyczne, postacie historyczne, zabytki, ilustracja legend, i inne). Elementy obrazu należy wykonać w technice origami (płaskiej lub przestrzennej). Dopuszczalne jest użycie kleju w celu połączenia elementów, nie wolno nacinać kartki w trakcie składania. Można wykorzystać dodatki, np. kamyczki, liście, i inne do ozdobienia pracy. Każdy uczestnik może złożyć na konkurs tylko 1 pracę.

Do pracy należy przykleić metryczkę według załącznika (imię, nazwisko, kategoria, tytuł pracy, placówka, klasa lub wiek w przypadku przedszkolaka) oraz wypełnić kartę zgłoszenia i oświadczenie. Karty zgłoszenia oraz oświadczeń prosimy nie przyklejać do pracy. Prace bez metryczki, bez karty zgłoszenia oraz oświadczenia nie będą oceniane.

KATEGORIE:

Prace będą oceniane w kategoriach:

 • „maluchy” - przedszkolaki

 • „dzieci” - uczniowie klas 1-3 SP

 • „starszaki” - uczniowie klas 4-6 SP

 • „nastolatki” - klasy 7 i 8 SP oraz uczniowie gimnazjów

 • „młodzież” - uczniowie liceów i techników

 • „historia” - osoby dorosłe


FORMAT I WIELKOŚĆ PRACY :

Pracę (obraz) do powieszenia na ścianie należy wykonać na powierzchni kwadratowej o boku 35 cm. Praca może zajmować całą powierzchnię lub jej część. Elementy (origami lub dodatki) mogą być przestrzenne, ale żadne nie mogą wystawać poza obszar pracy.

KRYTERIA OCENY:

Jury oceniać będzie zgodność pracy z tematem konkursu, kompozycję i estetykę pracy, oryginalność wykonania, trudność złożeń, dobór koloru i papieru.

NAGRODY:

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Lista nagrodzonych uczestników zamieszczona będzie na stronie internetowej http://www.konkurs.magia.origami.cmza.pl

Najlepsze prace konkursowe zostaną wystawione na wystawie „W świecie historii i legend” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach, Filia nr 1 (od 2 do 30 marca 2019 roku), w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gliwicach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Gliwicach.

ZAKOŃCZENIE KONKURSU:

Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 9 marca 2019 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach, Filia nr 1. Po podsumowaniu konkursu odbędą się warsztaty origami przeprowadzone przez artystów origami.

UWAGI:

 • kartę zgłoszenia zbiorczą wypełnia osoba lub jednostka zgłaszająca z załączeniem podpisanych przez opiekunów prawnych oświadczeń (według załączników)

 • informacje o konkursie oraz uaktualnienia będą zamieszczane systematycznie na stronach internetowych organizatorów oraz na http://www.konkurs.magia.origami.cmza.pl oraz https://www.facebook.com/konkurs.magia.origami/

 • organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac

 • administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatora odbywać się będzie wyłącznie
  w celach związanych z konkursem (informacyjnych, promocyjnych, wystawienniczych, publikacje). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych uczestników biorących udział
  w konkursie (zawartych w Karcie Zgłoszenia za wyjątkiem adresów i telefonów)

 • zdjęcia prac konkursowych wraz z informacją o autorze pracy oraz zdjęcia z uroczystego podsumowania będą opublikowane na stronach internetowych podanych powyżej

 • nagrody i dyplomy nieodebrane w ciągu miesiąca od dnia podsumowania konkursu przechodzą
  na własność organizatora (istnieje możliwość przesłania nagród pocztą na prośbę i koszt odbiorcy)

 • w miarę możliwości wystawa zostanie zaprezentowana również w innych miejscach

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: przedszkolaki po osoby dorosłe

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny