Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „CZAS BOŻEGO NARODZENIA”

Szkoła Podstawowa  w Słomkowie Mokrym zaprasza dzieci ze szkół podstawowych do udziału w VIII Konkursie Plastyczno-Literackim "CZAS BOŻEGO NARODZENIA".

•    Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (nie będą przyjmowane prace z domów kultury i innych placówek o działalności pozalekcyjnej)
•    Konkurs będzie odbywał  się w trzech  kategoriach wiekowych : klasy I-III,  IV-VI oraz VII-VIII
•    Do konkursu nie można zgłaszać prac już publikowanych, nagradzanych w innych konkursach.
•    Prace powinny mieć charakter  przyjazny dla duszy i umysłu człowieka. Radzimy tworzyć w klimacie: pogoda ducha, nadzieja, przygoda, radość, rodzina, wiara i oczywiście miłość.
•    Szkoła może przesłać po trzy prace w każdej kategorii.

Udział w konkursie polega na :
-napisaniu opowiadania
-lub wykonaniu pracy plastycznej.

Wymagania techniczne prac:

Praca literacka:
•     Prace literackie w formie wydruku nie powinny przekraczać 5 stron druku znormalizowanego (czcionka Times New Roman, stopień 12, interlinia 1,5)
•    Prosimy, aby praca miała charakter opowiadania. Praca nie może być sprawozdaniem świątecznym, ma opowiadać historię.
•    Praca jest oryginalną, samodzielną pracą autora.
•    Każda praca powinna być dostarczona w  trzech egzemplarzach.

Praca plastyczna:
•    Praca wykonana jest w formacie A3. Prac nie oprawiamy w passe part out, nie rolujemy.
•    Praca może być wykonana dowolną techniką z wyjątkiem materiałów sypkich, szklanych lub plasteliny.
•    Praca nie może zawierać gotowych elementów. Praca ma być wyłącznie pracą twórczą dziecka.

Przy ocenie prac jury konkursu będzie brało pod uwagę technikę wykonania pracy, oryginalność, zgodność tematyczną oraz pomysłowość autora.
Każda praca powinna być opisana według załączonej metryczki. /załącznik nr 4/


Prace konkursowe należy nadsyłać do Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym do 20 grudnia  2018r.  Jest to ostateczny termin nadsyłania prac.


Adres szkoły:
Szkoła Podstawowa  w Słomkowie Mokrym
Słomków Mokry 23
98-285 WRÓBLEW

 

Czas Bożego Narodzenia- regulamin z załącznikami

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: nagrody za miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach wiekowych

Przedział wiekowy: uczniowie szkół podstawowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny