Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Uczniów Szkół Podstawowych „Bezpiecznie na wsi”

KRUS zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu całej Polski do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego. Tematem tegorocznej edycji jest „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziałów Regionalnych Kasy upływa 6 kwietnia 2018 r.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, które ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, mające na celu przygotowanie merytoryczne młodych artystów.

Konkurs będzie przeprowadzany w dwóch grupach wiekowych: uczniowie klas 0-III oraz uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych.
Prace zgłaszane na konkurs należy trwale podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem ucznia. Do prac należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do regulaminu.

Konkurs jest przeprowadzany dwuetapowo: etap wojewódzki oraz etap ogólnopolski. Lista regionalnych oddziałów KRUS podana jest w regulaminie konkursu.

Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a następnie najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Prace laureatów każdego ze szczebli będą nagrodzone, a uroczysty finał etapu centralnego odbędzie się w Warszawie, gdzie autorom najciekawszych prac zostaną wręczone nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez MRiRW, PIP, patronów konkursu oraz firmy współpracujące.

UWAGA! Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziałów Regionalnych Kasy upływa 6 kwietnia 2018 r.

 

Regulamin

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do czerwca 2018

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: uczniowie szkół podstawowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny