Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Papież Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.  Prace będą oceniane w dwóch kategoriach - uczniowie klas I-III (pierwsza kategoria wiekowa) oraz IV-VIII (druga kategoria wiekowa).


Celem konkursu jest: przybliżenie postaci Wielkiego Polaka - Jana Pawła II, zainteresowanie życiem i działalnością Ojca Świętego; Jego związek ze sportem, edukacja artystyczna dzieci, rozwijanie wrażliwości plastycznej uczestników, popularyzacja działań plastycznych. 


Ogólne warunki uczestnictwa w konkursie: prace muszą być wykonane samodzielnie przez ucznia, jeden uczeń może zgłosić tylko jedną pracę, szkoła może zgłosić do 10 prac w jednej kategorii wiekowej, technika wykonania prac dowolna, format A3, prace przestrzenne, zwinięte w rulon lub zniszczone nie będą brane pod uwagę.


Prace plastyczne wraz ze zgłoszeniem i oświadczeniem należy przesłać na własny koszt w terminie do 5 kwietnia 2019 roku na adres (decyduje data wpływu pracy do organizatora).


Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich
ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin

z dopiskiem „Konkurs Jan Paweł II”


REGULAMIN KONKURSU


Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 11.04.2019

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 7-14 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny