Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VIII Ogólnopolskie Biennale Plastyczne „Ikony popkultury – portret artysty i jego legendy…”

Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” MDK Wrocław zaprasza dzieci i młodzież w wieku 10-26 lat do udziału w ósmej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Ikony popkultury - portret artysty i jego legendy..."

WARUNKI KONKURSU:
Techniki: rysunek, grafika, techniki malarskie (malarstwo olejne, temperowe, akrylowe, akwarela, pastel, inne), techniki własne, łączenie technik, także formy przestrzenne (ceramika, szkło)
Format: max 70x100 dla prac płaskich i 50x50 cm dla form przestrzennych
Opis prac: czytelnie wypełniony formularz umieszczony w kopercie, którą należy przykleić na odwrocie pracy.

Dodatkowo organizatorzy proszą o dołączenie listy zbiorczej prac i dowodu wpłaty.
Ilość prac: jedna placówka może przesłać maksymalnie 15 prac od 1 nauczyciela, indywidualne zgłoszenie do 5 prac.

Termin: termin nadsyłania prac do 05.05.2019 r.
na adres:
Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”
ul. Kołłątaja 20
50-007 Wrocław

z dopiskiem „IKONY POPKULTURY”

Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
10-13 lat
14-17 lat
18-26 lat

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom. Opłata za udział w konkursie wynosi 35 zł od placówki, za indywidualny udział 15zł.
Wpłaty na konto: Rada Rodziców
MDK, ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław, PKO BP S.A. IV o/ Wrocław  89 10205242 0000 2202 0018 7526 tytułem: „IKONY POPKULTURY”

 

Regulamin konkursu

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 1 czerwca

Nagrody: nagrody, wystawa pokonkursowa

Przedział wiekowy: 10-26 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny