Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Warszawski Konkurs Plastyczny „Wielkanocna kartka świąteczna 2019″

Warunki uczestnictwa:

  • Technika wykonania: techniki płaskie: rysunek, malarstwo, grafika

  • Format pracy: A5

  • Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu

  • Uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną

  • Prac nie należy oprawiać

  • Nie przewiduje się prac przestrzennych

  • Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu, wiek, numer telefonu placówki, nazwę placówki, do której uczestnik uczęszcza, imię nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego wykonano pracę.


(formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

Opis pracy prosimy wypełnienie drukowanymi literami wg niżej zamieszczonego wzoru oraz przyklejenie na rewersie pracy konkursowej.

  • Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.


 

Terminy:

Otwarcie konkursu nastąpi: 11 lutego 2019 r. Prace należy wysłać na adres do dnia: 5 kwietnia 2019 r.

Fundacja Edukacyjna „VARSOVIA”
02-743 Warszawa , ul. Jana Sebastiana Bacha 2

z dopiskiem: ”Konkurs Plastyczny – KARTKA WIELKANOCNA”

Uczestnicy konkursu, których prace zostaną wyłonione otrzymują nagrody, wyróżnienia
i kwalifikacje do wystawy pokonkursowej w każdej kategorii wiekowej. Autorzy prac nagrodzonych otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe podczas wystawy pokonkursowej.

 

Regulamin i karta zgłoszenia

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 12.04.2019

Nagrody: nagrody rzeczowe, dyplomy

Przedział wiekowy: 3 - 16 lat

Region: Warszawa

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny