Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Wiatr i Ja”- ogólnopolski konkurs plastyczny dla przedszkolaków

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-6 lat uczęszczających do przedszkoli.
Temat prac konkursowych: Wiatr i ja

Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska, format prac A4.

Każdy przedszkolak może zgłosić do konkursu jedną pracę, z jednej placówki można nadesłać max. 2 prace. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

Zgłoszenia do dnia 18 maja 2018 r.

Przedszkole Nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym,
ul. Sadowa 8
95-050 Konstantynów Łódzki

z dopiskiem konkurs plastyczny.

 

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym

„Wiatr i Ja”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Konstantynowie Łódzkim

 2. Konkurs rozpoczyna się 16.04.2018r. i trwać będzie do 18.05.2018 r.

 3. Temat prac konkursowych brzmi: „ Wiatr i Ja”

 4. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 do 6 lat z przedszkoli.


Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, techniką dowolną- nie przestrzenną.

 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela.

 3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

 4. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 2 prace.

 5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

 6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy oraz adres mailowy.

 7. Prace należy nadesłać do 18.05.2018r. na adres:


Przedszkole Nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym,
ul. Sadowa 8
95-050 Konstantynów Łódzki

z dopiskiem konkurs plastyczny.

 1. Koordynator konkursu: Edyta Krygier


Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.

 2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

 3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej (facebook) naszego przedszkola

 4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

 5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

 6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.


Uwagi:

 1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Przedszkola.

 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 3. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą.

 4. Informacja o miejscu zajętym w konkursie wysłana zostanie na podany adres mailowy.

 5. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.


 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Przedszkole Nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Konstantynowie Łódzkim

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 21.05.2018r.

Nagrody: dyplomy i nagrody

Przedział wiekowy: przedszkola

Region: Ogólnoposki

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny