Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs historyczny „Czy znasz Kraków?” – Cracovia Mediaevalis. Kraków do schyłku wieków średnichUczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Krakowa i Małopolski mogą brać udział w najstarszym konkursie wiedzy historycznej na temat Krakowa. Temat konkursu w roku szkolnym 2018/2019 brzmi: „Cracovia Mediaevalis. Kraków do schyłku wieków średnich".
W tej edycji wracamy do tradycyjnej formy konkursu - czyli wykładów w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Nowością jest możliwość udziału w konkursie trzyosobowych drużyn - a nie tylko uczestników indywidualnych.
Podstawą przygotowania się do udziału w konkursie jest:

- przeczytanie obowiązkowych lektur

- uczestnictwo w wykładach organizowanych dla uczestników konkursu (wg podanego harmonogramu)

- zwiedzenie wystawy „Cyberteka. Kraków – czas i przestrzeń” w Krzysztoforach.


Regulamin konkursu, wykaz lektur a także daty wykładów można znaleźć pod tekstem. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody rzeczowe. Uczestnicy, którzy uzyskają najlepszy wynik w finale i będą uczniami klasy maturalnej w roku szkolnym 2019/2020, mają prawo do wzięcia udziału w XXIV edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim (www.konkurs.uj.edu.pl).

Eliminacje szkolne przeprowadzają szkoły wg własnego harmonogramu. Eliminacje międzyszkolne przeprowadza komisja powołana przez organizatorów konkursu.

TERMINARZ KONKURSU:
Do 9 listopada 2018 r. prosimy o przesłanie drogą elektroniczną listy uczniów, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie. Kartę zgłoszenia uczestników konkursu historycznego „Czy znasz Kraków?”  wg. załączonego wzoru należy przesłać na adres: asek@cmjordan.krakow.pl.

Od 13 listopada 2018 r. do 5 marca 2019 r.  dla wszystkich uczestników odbędą się wykłady związane z tematem konkursu. Miejsce i termin wykładów:
Sala Miedziana MHK, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, godz. 16.00 – 17.00.

Każdy zgłoszony uczestnik otrzyma na pierwszym wykładzie indeks, w którym będzie zbierał podpisy wykładowców po każdym wykładzie. Udział w wykładach daje możliwość zdobycia dodatkowych punktów (jeden wykład – jeden punkt + zwiedzenie wystawy) – maksymalnie 7 punktów.

Eliminacje międzyszkolne odbędą się 13 maja 2019 r. w godzinach popołudniowych (miejsce i godzina eliminacji zostaną podane w terminie późniejszym).

Finał konkursu przewidziany jest na dzień 27 maja 2019 r. o godz. 10.00, w Sali Miedzianej w Pałacu Krzysztofory.

 

Dokumenty:

Czy znasz Kraków? - REGULAMIN 2018/19

KARTY ZGŁOSZENIA 2018 konkursu Czy znasz Kraków

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

 

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 27 maja 2019

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: szkoły ponadgimnazjalne

Region: woj. małopolskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy