Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs piosenki rosyjskiej

Organizatorem  konkursu  jest  Miejska  Biblioteka  Publiczna  im.  Marii  Dąbrowskiej  w  Słupsku  – Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku.

Konkurs jest adresowany do solistów, duetów oraz do zespołów wokalnych i instrumentalno-wokalnych (przez zespół  rozumie  się  grupę  od  3  do  6 osób)
Uczestnicy zgłaszani są indywidualnie oraz poprzez: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, ośrodki kultury, szkoły muzyczne, szkoły językowe, uczelnie wyższe.

Kategorie:
Występujący będą oceniani w kategoriach wiekowych:
I. do 6 lat
II. 7-9 lat
III. 10-12 lat
IV. 13-15 lat
V. 16-18 lat
VI. powyżej 18 lat

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  kategorii  wiekowych  konkursu,  po  wpłynięciu wszystkich zgłoszeń.

Termin imprezy:
-  16 maja 2018 r. – termin do którego należy zgłosić chęć uczestnictwa w konkursie
-  24 maja 2018 r. godz. 15.00 – termin konkursu

Miejsce imprezy:
MDK w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 8.

- uczestnicy  zgłaszają  swój  udział  w  konkursie  na  kartach  zgłoszeń  wg.  załączonego  wzoru  w terminie do  16.05.2018  r.  na  adres  Centrum  Kultury  i  Języka Rosyjskiego  w  Słupsku  ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk lub mailowo: centrumrosyjskie@mbp.slupsk.pl
− zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu,
− podpisując kartę zgłoszeń, uczestnik/opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie przez CKiJR oraz MDK jego wizerunku (i wizerunku podopiecznego)

− każdy   wykonawca   prezentuje   jeden   utwór   z   kręgu   kultury   rosyjskiej   w   wersji oryginalnej w języku rosyjskim
− utwory  mogą  być  wykonane  a'cappella,  z  akompaniamentem  instrumentów  lub  podkładem muzycznym (półplayback)
− w  przypadku  podkładu  muzycznego,  uczestnik  zobowiązany  jest  dostarczyć  nagranie w formacie   mp3 na   płycie,   pendrivie,   za   pomocą poczty   elektronicznej lub w inny sposób do   dnia   16.05.2018

Regulamin_Wojewodzki_Konkurs_Piosenki_Rosyjskiej_2018
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 24 maja

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: bez ograniczeń

Region: woj. pomorskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy