Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs plastyczno-fotograficzny „Wolny czas – bezpieczny czas”

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów z woj. świętokrzyskiego go udziału w konkursie plastyczno- fotograficznym "Wolny czas - bezpieczny czas". Konkurs składa się z dwóch części, młodszych uczestników (uczniów szkół podstawowych) organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie plastycznym, natomiast do gimnazjalistów adresowany jest konkurs fotograficzny.

konkurs plastyczny:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie przez uczniów jednej pracy wykonanej w dowolnej technice (akwarele, farby plakatowe, pastele olejne, farby temperowe) w formatach do A3 włącznie, spośród których szkoła wyselekcjonuje najlepsze, które wezmą udział w konkursie właściwym. Nadesłane prace będą oceniane przez powołaną przez organizatorów komisje konkursową, która dokona oceny i wyłoni najlepsze prace.

konkurs fotograficzny
Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 1 fotografię o tematyce konkursowej.
Prace w formacie jpg o wymiarach minimalnie 1200 x 1600 pikseli i maksymalnie w plikach nieprzekraczających 2 MB należy nadsyłać drogą e-mailową na adres: artystyczny@wdk-kielce.pl w formie załączników do listu elektronicznego, z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny WOLNY CZAS – BEZPIECZNY CZAS”,

Konkurs ma na celu udział dzieci i młodzieży w dziedzinie sztuk plastycznych, utrwalenie zasad bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii i wakacji oraz wyeksponowanie zagrożeń czyhających na młodych ludzi w okresie wakacyjnym.

Termin nadsyłania prac upływa 29 września 2017 r.
Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.


Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
ul. Ściegiennego 2
25–033 Kielce

 

 

regulamin 2017 Wolny czas - bezpieczny czas

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 6-16 lat

Region: woj. świętokrzyskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny