Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs plastyczny „Białystok wczoraj, dziś, jutro…” ph. „Magiczny Białystok”

MDK w Białymstoku zaprasza dzieci i młodzież z przedszkoli oraz wszelkiego typu szkół z woj. podlaskiego do udziału w konkursie plastycznym "Magiczny Białystok".

Technika wykonania prac dowolna płaska plastyczna.
Maksymalny format A2

Pracę wraz z wypełnioną kartą informacyjną (wytyczne znajdują się w regulaminie) należy dostarczyć do dnia 5 stycznia 2018 roku na adres organizatora. W przypadku prac wysyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Warszawska79A
15-201 Białystok

z dopiskiem na kopercie „BIAŁYSTOK – WCZORAJ – DZIŚ - JUTRO”.

 

REGULAMIN_KONKURSU_BIAŁYSTOK

 
Konkurs należy do kategorii:
No Categories


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 18 stycznia 2018 r.

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: do 20 roku życia

Region: woj. podlaskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny