Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Dzielnicowy – policjant, któremu ufam”

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie we współpracy ze Stowarzyszeniem „SOS dla Rodziny” w Szczecinie zaprasza uczniów szkół podstawowych woj. zachodniopomorskiego do udziału w konkursie plastycznym.

Uczestnicy biorący udział w konkursie zgłaszają pracę plastyczną wykonaną dowolną
techniką która:
·  Pokazuje codzienną służbę policjanta – dzielnicowego, to czym się zajmuje w swojej
pracy, pomoc na jaką mogą z jego strony liczyć mieszkańcy i turyści odwiedzający
województwo zachodniopomorskie.
·  Promuje rolę i funkcję dzielnicowego w społeczeństwie.

Zgłoszona do konkursu praca musi zawierać:
·  Dane autora pracy (imię i nazwisko, nazwę i adres placówki oświatowej, numer
telefonu kontaktowego do przedstawiciela szkoły).

Prace plastyczne należy do 17 listopada 2017 r. przesłać na adres:
Wydział Prewencji, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47, 70-
515 Szczecin z dopiskiem „ Dzielnicowy policjant któremu ufam”.

Kryteria oceny prac.
·  Wiekowe:
I grupa: 7-11 lat
II grupa: 12-15 lat
·  Zgodność z tematem.
·  Jasność przekazu.
·  Pomysłowość.
·  Estetyka wykonania.

 

regulamin_konkursu_plastycznego_dzielnicowy

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: szkoły podstawowe

Region: woj. zachodniopomorskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny