Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs plastyczny „Jesteśmy cząstką przyrody”

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „MURANÓW” im. C. K. Norwida zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym o zasięgu wojewódzkim

 Temat konkursu „Jesteśmy cząstką przyrody”

 

Cele konkursu

 • rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody w jej nieskażonym stanie,

 • uświadomienie łączności człowieka z naturą oraz faktu, że jesteśmy takim samym elementem środowiska jak zwierzęta i rośliny,

 • dostrzeżenie potrzeby szczególnej uwagi i dbałości o przyrodę ze względu na zagrożenia cywilizacyjne.


 

REGULAMIN KONKURSU

 

Uczestnicy konkursu

 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat.


Technika i format prac

 • Technika dowolna, bez prac przestrzennych.

 • Format maksymalny A-3.


Terminy

 • Prace należy składać do 30 marca 2018 roku w MDK „MURANÓW”, ul. Stawki 10,         00-178 Warszawa.

 • O terminie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu oraz wystawie pokonkursowej organizatorzy poinformują uczestników telefonicznie.


Wymagania konkursowe

 • Każda praca powinna posiadać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko oraz wiek autora, nazwę i adres placówki wraz
  z numerem telefonu, nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

 • Prace nie mogą być zrolowane.


Kryteria oceny prac konkursowych oraz nagrody

 • Autorzy najciekawszych prac otrzymują nagrody i wyróżnienia.


Uwagi i zastrzeżenia organizatora

 • Prace plastyczne po zgłoszeniu do udziału w konkursie stają się wyłączną własnością organizatora. Mogą być drukowane, prezentowane w internecie i publikowane jako materiał promujący działalność MDK „Muranów”.

 • Uczestnik konkursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzic/ prawny opiekun, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac nadesłanych na konkurs, w celach promowania konkursu i działalności merytorycznej organizatorów.

 • Nadesłanie pracy na konkurs jest tożsame ze zgłoszeniem uczestnika do konkursu, co zostaje jednocześnie uznane za przyjęcie przez uczestnika konkursu, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodzica/ prawnego opiekuna, wszystkich warunków niniejszego regulaminu.

 • Prace mogą być zakwalifikowane na wystawę pokonkursową do Galerii MDK „Muranów”.


 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 5-19 lat

Region: woj. mazowieckie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny