Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

I Wojewódzki Konkurs Plastyczny „KONOPNICKA DLA NIEPODLEGŁEJ”

Zapraszamy serdecznie do udziału

I WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM 
„KONOPNICKA DLA NIEPODLEGŁEJ” 
dla uczniów szkoły podstawowej


w trzech kategoriach wiekowych:
- dla uczniów kl. 1-3 SP,
- dla uczniów kl. 4-6 SP,
- dla uczniów kl. 7-8 SP.

ORGANIZATORKI: Iwona Stankiewicz, Beata Krefta oraz DYREKCJA Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdańsku

REGULAMIN


I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „KONOPNICKA DLA NIEPODLEGŁEJ”
Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Józefa Hallera w Gdańsku, ul. Burzyńskiego 10.

Miejsce - Biblioteka im. Marii Konopnickiej Szkoły Podstawowej nr 48

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań,

 • upowszechnienie wśród dzieci utworów Marii Konopnickiej,

 • kształtowanie umiejętności przekazywania w formie plastycznej własnych przemyśleń
  i refleksji,

 • kształtowanie postaw patriotycznych, wychowanie do wartości,

 • uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości.


Koordynatorzy: Beata Krefta, Iwona Stankiewicz


Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I - VIII szkół podstawowych,

 • zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie jednej pracy plastycznej ilustrującej dowolnie wybrany utwór Marii Konopnickiej (prosimy nie kopiować ilustracji z książek),

 • format pracy – A 4 lub A-3,

 • technika wykonania dowolna, poza pracami z materiałów sypkich, spożywczych,

 • prace konkursowe muszą zawierać na odwrocie informacje dotyczące uczestnika:


- imię, nazwisko autora pracy,

- klasę,

- tytuł utworu M. Konopnickiej,

- nazwę szkoły z adresem,

- imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu oraz adres e-mail.

Termin przyjmowania prac:

do 17 listopada (data dotarcia przesyłki do organizatora), na adres szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 48,  ul. Burzyńskiego 10, Gdańsk 80-462,  najlepiej z dopiskiem „Biblioteka” lub Beata Krefta. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora- beakre2@gmail.com   tel.: (58) 346-96-48 wew. 44.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu - 24 listopada na internetowej stronie szkoły. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni z opiekunami (pocztą elektroniczną i telefonicznie) na uroczystość wręczenia nagród do CEN-u w Gdańsku, która odbędzie się 1 grudnia.2018

Otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi również 1 grudnia 2018 r. w CEN-ie (Aleja Generała Józefa Hallera 14, 80-401 Gdańsk).

Kryteria oceny:

 • zgodność z tematyką konkursu,

 • walory estetyczne pracy,

 • oryginalność,

 • samodzielność wykonania,

 • dobór technik plastycznych.


Nagrody:

 • zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych:


- 3 dla uczniów kl. 1-3 SP,

- 3 dla uczniów kl. 4-6 SP,

- 2 dla uczniów kl. 7-8 SP.

Postanowienia końcowe:

 • organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród (przyznanie nagród ex aequo lub wyróżnień),

 • postanowienia komisji konkursowej są ostateczne,

 • prace nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora konkursu,

 • organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich,

 • zgłoszenie się do Konkursu oznacza akceptację przez rodziców/opiekunów regulaminu
  i zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia jego wyników oraz zamieszczenia zdjęć laureatów na internetowej stronie szkoły i Face booku.


 

Zapraszamy do udziału w konkursie

- Organizatorki

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 48

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 24 listopada 2018 r.

Nagrody: Tak, w 3 kategoriach wiekowych

Przedział wiekowy: uczniowie kl. 1-8 SP

Region: woj. pomorskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny