Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „MOJA KSIĄŻKA”

Drodzy Uczestnicy Konkursu.

Waszym zadaniem jest stworzenie książki autorskiej to oznacza niezwykłej, unikatowej, takiej z jaką rzadko spotykamy się w codziennym życiu. Stworzona praca nie powinna być zwyczajnym, zszytym z lewej strony plikiem zadrukowanych kartek, lecz czymś więcej: połączeniem interesującej i mądrej treści z piękną formą. Projektowanie takiej formy pozwala Wam puścić wodze fantazji. Inspiracji szukajcie w najrozmaitszych przedmiotach i materiałach, od papieru, kartonu, przez fotografie i stare gazety, po tkaninę, drewno, ceramikę czy twory natury. Możecie korzystać z różnorodnych technik plastycznych płaskich i przestrzennych. Jeśli chodzi o treść inspirację zaczerpnijcie z bogatej skarbnicy literatury dziecięcej i młodzieżowej lub z własnego, wewnętrznego świata wyobraźni, wrażliwości, przeżyć, a może znajdziecie ją w tworzonych przez siebie wierszach lub opowiadaniach. Zachęcamy do kreatywnego, niczym nieskrępowanego poszukiwania tworzywa, kształtu i przekazu WASZEJ KSIĄŻKI. Niech gotowa praca nas zadziwi i zachwyci.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży województwa śląskiego
w wieku 7 – 19 lat. W związku z tym, prace oceniane będą w kategoriach
wiekowych:
I kategoria – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych
II kategoria – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych
III kategoria – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i uczniowie szkół
gimnazjalnych
IV kategoria – uczniowie szkół średnich
V kategoria – uczniowie szkół plastycznych

2. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu książki artystycznej, która
stanowić będzie połączenie interesującej, mądrej treści z piękną formą.

3. Każdy uczestnik indywidualny– może nadesłać tylko jedną pracę.

4. Praca musi składać się z minimum 6 stron, a jej format nie może
przekroczyć A4. Technika pracy pozostaje dowolna, tj. malarstwo,
rysunek, grafika, techniki półprzestrzenne i przestrzenne, np. ceramika,
masa papierowa, asamblaż, inne techniki mieszane.

5. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić wypełnioną drukowanymi
literami tabelkę z danymi autora pracy (załącznik nr 1 do regulaminu).

6. Uczestnik konkursu może swoje prace przekazać osobiście lub listownie
na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
ul. Elfów 56
43-100 Tychy

7. Prace należy dostarczyć w takiej formie, w jakiej mają być prezentowane.
Nie mogą być zgięte ani zrolowane.

8. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 31 października
2018 roku (decyduje data wpłynięcia prac do Organizatora) (termin składania prac został przedłużony).

9. Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.
Ocenie podlegać będą:
- plastyczna interpretacja tematu
- oryginalność pomysłu
- samodzielność wykonania
- estetyka wykonania

10. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem nie będą oceniane.

11. Spośród nadesłanych prac konkursowych jury wyłoni laureatów we
wszystkich kategoriach wiekowych, którym zostaną przyznane nagrody
rzeczowe.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15.10 2018rok

Nagrody: Spośród nadesłanych prac konkursowych jury wyłoni laureatów we wszystkich kategoriach wiekowych, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: woj. śląskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny