Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Na rowerze bezpiecznie”

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego. Celem konkursu jest popularyzacja zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Technika wykonania prac dowolna, format A4 lub A3.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, opatrzoną informacją: imię i nazwisko autora, klasa, adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana,

Prace zgłaszane do konkursu powinny być wykonane samodzielnie i indywidualnie.

Prace plastyczne wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
PAŁAC MŁODZIEŻY
ul. Ogarna 56
80 - 826 Gdańsk,

 

na rowerze bezpiecznie - karta zgłoszenia
na rowerze bezpiecznie- regulamin
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin ogłoszenia wyników: 26 maja 2013 r.

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 3-12 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny