Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Prawa Dziecka oczami dzieci” – Irena Sendlerowa i prawo dzieci do życia i szacunku’

Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Prawa Dziecka oczami dzieci" - Irena Sendlerowa i prawo dzieci do życia i szacunku' dla uczniów klas I - VIII województwa zachodniopomorskiego oraz chętnych dzieci z innych województw. Konkurs odbywa się pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Ocena prac odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych - klasy I - II , klasy III - IV , klasy VI - VIII. Technika wykonania prac dowolna oprócz materiałów sypkich.

Konkurs  skierowany jest do uczniów klas I- VII Szkół Podstawowych woj. zachodniopomorskiego

Celem konkursu jest:

  • Poznanie przez dzieci Praw Dziecka

  • Poznanie osoby Ireny Sendlerowej i jej działalności na rzecz dzieci

  • Uczenie dzieci korzystania z Praw Dziecka

  • Rozwijanie szacunku do ludzi bez względu na kolor skóry, religii, wieku, narodowości

  • Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne

  • Rozwijanie zdolności manualnych uczestników


 

Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I – uczniowie klas I – II
Kategoria II – uczniowie klas III – IV
Kategoria III – uczniowie klas V -VII

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane 3 nagrody i 6 wyróżnień

Format pracy: A-3

Technika dowolna: malarstwo, rysunek, wycinanka, wydzieranka i inne z wyłączeniem materiałów sypkich oraz plasteliny i modeliny.

Każda praca musi być opisana na odwrocie drukowanym pismem:  Imię i nazwisko ucznia, wiek i klasa, szkoła, adres szkoły, telefon, e-mail, nazwisko i imię opiekuna.

Do każdej pracy musi być dołączona karta zgłoszenia oraz zgoda rodziców na przetwarzanie danych dziecka ( dokumenty znajdują się na końcu regulaminu.

Termin składania prac do 30 października 2018 r. na adres:

Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego
Ul. 2 Lutego 3
74-510 Trzcińsko-Zdrój

Z dopiskiem II Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Prawa Dziecka oczami dzieci”

 

Ogłoszenie wyników nastąpi 10 listopada 2018 r. na stronie internetowej organizatora.
https://sptrzcinskozdroj.edupage.org/

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r.

Szkoły, z których uczniowie zostaną nagrodzeni lub wyróżnieni, będą poinformowane o wynikach konkursu telefonicznie lub elektronicznie. Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród. Dla uczniów, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości rozdania nagród, nagrody zostaną przesłane poczta.

 

Organizator konkursu

Anna Zawadzka
e-mail: annazawadzka27@wp.pl

 

Regulamin i karta zgłoszenia

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 20 listopada 2018 r

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 7 - 15 lat

Region: wojewódzki , mile widziane prace z całej Polski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny