Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „ŚWIAT MOICH MARZEŃ”

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W LUBLINIE ORAZ SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W SZÓSTEJ EDYCJI

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „ ŚWIAT MOICH MARZEŃ”

 

REGULAMIN KONKURSU

 

ORGANIZATOR

Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne
20-707 Lublin, ul. B. Paśnikowskiego 6

tel. 815272356

Honorowy patronat: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Lublinie mgr  Jadwiga Czerkas

ZAŁOŻENIA KONKURSU

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego, którzy zechcą wykonać pracę plastyczną tematycznie związaną z własnymi marzeniami. Praca zgłaszana na konkurs ilustrować może bardziej lub mniej fantastyczne zdarzenie, miejsce, sytuację lub wspomnienie.

CELE KONKURSU

- rozbudzanie wyobraźni twórczej uczniów
- rozwijanie wyobraźni estetycznej
- rozbudzanie ekspresji plastycznej
- wyrażanie nastroju i uczuć poprzez środki artystycznego wyrazu
- wymiana doświadczeń, odkrywanie nowych możliwości komunikacji

KATEGORIE WIEKOWE

uczniowie:
grupa   I – III klasa
grupa    IV – VIII klasa

W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.

Laureat I miejsca -  dyplom i nagroda rzeczowa
Laureat II miejsca  -  dyplom i nagroda rzeczowa
Laureat III miejsca -  dyplom i nagroda rzeczowa
Wyróżnienie – dyplom wyróżnienia

Wszyscy nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają dyplomy podziękowania.
Liczba dostarczanych prac jest nieograniczona. Prace grupowe nie podlegają ocenie.

TECHNIKA WYKONANIA PRAC

Dowolna technika płaska (bez elementów doklejanych)
Format   A3

PRAWA AUTORSKIE

Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność organizatora. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu.

 

OPIS PRAC

Każda praca plastyczna powinna być czytelnie opisana na odwrocie wg wzoru:

Tytuł pracy

Imię i nazwisko autora

Wiek, klasa

Nazwa i adres szkoły, nr tel. adres mailowy

Imię i nazwisko opiekuna artystycznego

 

TERMIN ZGŁOSZENIA

Prace na konkurs należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 30 marca 2019 r, (decyduje data wpływu), na adres:

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego
Ul. B. Paśnikowskiego 6
20 – 707 LublinOCENA PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU


Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

*Zgodność pracy z tematem
*Samodzielne i oryginalne ujęcie tematu
*Estetyka wykonania

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 17.04.2019r.
Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego: www.sfera.lublin.pl

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni telefonicznie do siedziby organizatora na uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów.

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu:

mgr Katarzyna Koch-Ostrowska  nauczyciel plastyki
tel/fax  81 5272356    chrobry@sfera.lublin.pl
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjne

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 17.04.2019

Nagrody: dyplomy, nagrody rzeczowe dla 1,2,3 miejsca

Przedział wiekowy: kl. I- VIII szkoły podstawowej

Region: województwo lubelskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny