Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY – TWÓRCZOŚĆ GRZEGORZA KASDEPKE W OCZACH DZIECKAREGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO – TWÓRCZOŚĆ GRZEGORZA KASDEPKE W OCZACH DZIECKA

 

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego

 

CELE KONKURSU:

  1. Rozwijanie i popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów.

  2. Zainteresowanie dzieci twórczością współczesnego pisarza– Grzegorza Kasdepke.

  3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów, ich pomysłowości, wyobraźni i twórczej inwencji oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.  1. Stymulowanie i ujawnianie uzdolnień plastycznych dzieci.

  2. Prezentacja talentów plastycznych.

  3. Wdrażanie zasad uczciwej rywalizacji i współzawodnictwa.


 

ADRESACI KONKURSU:

  • W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas I –III uczęszczający do świetlic szkolnych w województwie pomorskim oraz z oddziałów przedszkolnych („0”).

  • Format pracy: nie większy niż A3. Praca płaska.

  • Technika wykonania – dowolna.

  • Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową. Prace zbiorowe nie będą rozpatrywane. Każda ze świetlic może zgłosić do 6 prac.


 

Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię i  nazwisko autora pracy, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy do nauczyciela/szkoły oraz tytuł książki Grzegorza Kasdepke, która była inspiracją do wykonania pracy  konkursowej (prosimy o drukowany zapis informacji).


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC   


Prace należy składać osobiście lub drogą pocztową do 26. 04. 2019r. na  adres:


Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego
ul. Szyprów 3
80 –335 Gdańsk


z dopiskiem: TWÓRCZOŚĆ GRZEGORZA KASDEPKE W OCZACH DZIECKA


Regulamin konkursu (PDF)
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: uczniowie klas 0-3 uczęszczający do świetlic szkolnych

Region: woj. pomorskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny