Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wolny czas – bezpieczny czas”

Wojewódzki Dom Kultury wraz z Komendą Wojewódzką Policji zaprasza dzieci ze szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie plastycznym. Część fotograficzna konkursu przeznaczona jest dla gimnazjalistów.

Technika wykonania prac: dowolna

Format prac: max A3

Tematyka prac: bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku

Prawa autorskie: nadesłane prace przechodzą na własność organizatora

Termin nadsyłania prac upływa 20 września 2013 r.

 

 

                             

 

Regulamin konkursu plastycznego dla szkół podstawowych:


 

Cele konkursu:

 • stworzenie możliwości jak najszerszego udziału dzieci i młodzieży w dziedzinie sztuk plastycznych,

 • utrwalenie zasad bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii i wakacji poprzez wykonywanie prac plastycznych na ten temat (np. jak uniknąć wypadków drogowych),

 • ukazanie przez młodych twórców najbezpieczniejszych miejsc do spędzania wolnego czasu oraz bezpiecznych sytuacji,

 • wyeksponowanie zagrożeń czekających na młodych ludzi – poprzez przedstawienie ich w formie artystycznej,

 • pobudzenie aktywności wychowawców i pedagogów z terenu woj. świętokrzyskiego na rzecz pracy twórczej z młodzieżą.


 

Uczestnicy konkursu:

 • uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego.


 

Warunki uczestnictwa:

 • wykonanie przez ucznia jednej pracy w dowolnie wybranej technice (mogą to być: akwarele, farby plakatowe, pastele olejne, farby temperowe),

 • prace mogą być wykonane w wymiarach do formatu A-3 (włącznie),

 • dokonanie przez szkołę / placówkę wyboru najlepszych prac i terminowe ich przekazanie; do prac muszą być dołączone dokładne informacje na temat autora:

 • imię i nazwisko,

 • wiek,

 • dokładny adres i numer tel. szkoły,

 • nazwisko nauczyciela (zamieszczone w prawym dolnym rogu z tyłu kompozycji),

  • prace powinny być przygotowane do ekspozycji,

  • nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania plastycznego (lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły) powinien przeprowadzić zajęcia edukacyjne przygotowujące uczniów do wzięcia udziału w konkursie.
Komisja oceniająca:

 • Do oceny prac zostanie powołana przez organizatora komisja konkursowa, która oceni nadesłane prace i podejmie decyzję o przyznaniu poszczególnych nagród i wyróżnień.


 

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach:

 

Zainteresowanym udziałem w konkursie wszelkich informacji udzielają:

 • Tomasz Irski z Działu Animacji i Edukacji Kulturalnej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, nr tel.: 41 36 55 140; e-mail: artystyczny@wdk-kielce.pl

 • Małgorzata Sałapa-Bazak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, nr tel.: 41 349 23 38;


e-mail: kryminalna.prewencja@swietokrzyska.policja.gov.pl

 

 

Termin nadsyłania prac upływa 20 września 2013 r.

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

 

Prace należy przesyłać do 20 września 2013 r. z dopiskiem „Wolny czas – bezpieczny czas” na adres:

 

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
ul. Ściegiennego 2
25–033 Kielce


Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 6-12 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny