Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Wolność kocham i rozumiem” Ogólnopolski Konkurs Literacki

Ogólnopolski Konkurs Literacki "Wolność kocham i rozumiem" organizowany jest z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Adresowany jest do uczniów klas VI- VIII oraz klas gimnazjalnych.


Uczestnik konkursu pisze wiersz, opowiadanie lub wspomnienie. Praca musi dotyczyć odzyskania niepodległości przez Polskę.


Utwór musi być efektem samodzielnej pracy ucznia, niepublikowany i nienagradzany do tej pory. Uczeń przysyła jeden wiersz lub jeden tekst pisany prozą, którego długość nie przekracza 2 stron A 4 (czcionka Times New Roman rozmiar 12).


Prace konkursowe w formie wydruku komputerowego ( w 3 egzemplarzach) i karty zgłoszeniowe wypełnione komputerowo należy przesłać na adres organizatora: Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Burzyńskiego 10, 80- Gdańsk. Wersję elektroniczną prac (opisaną imieniem i nazwiskiem autora) należy przesłać na adres: zkpignr12@kki.pl


Konkurs jest etapowy. Etap pierwszy, szkolny, z każdej szkoły do dalszej rywalizacji można zgłosić max. 3 prace z każdej kategorii wiekowej. W kolejnym etapie komisja konkursowa dokonuje kwalifikacji prac do finału, w którym jury wyłoni laureatów.


Zgłoszenia
- nadsyłanie kart zgłoszeń do 20 września 2018
- nadsyłanie prac konkursowych do 20 października 2018Regulamin konkursu

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 31.10.18

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 12 - 16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny