Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

X Międzynarodowy Konkurs Grafiki Komputerowej na temat „ Pocztówka z mojej wymarzonej podróży”


 1. Celem konkursu jest umiejętne wykorzystanie komputera do wykonania pracy graficznej w aplikacji Paint, rozwijanie wyobraźni, fantazji, kreatywnego myślenia, a także zaprezentowanie swojej wiedzy dotyczącej zakątków znajdujących się na różnych kontynentach świata (fauny, flory, zabytków architektury, kultury itp.) szerszemu gronu odbiorców.

 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 i 6 lat.

 3. Prace dzieci będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:


I  –   dzieci  5  letnie,
II  –  dzieci  6  letnie.

 1. W konkursie wezmą udział tylko prace indywidualne, wykonane samodzielnie przez dzieci w dowolnej wersji aplikacji graficznej Paint, za pomocą narzędzi tego programu. 1. Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A4 i wydrukowane.

 2. Każda praca powinna zawierać w dolnym rogu etykietę (widoczną, z przodu) z danymi dziecka:


- imię, nazwisko, wiek dziecka,
- adres, telefon, e-mail przedszkola,
- imię i nazwisko jednego nauczyciela prowadzącego
- format czcionki: Arial, rozmiar 10.

Wzór:

Katarzyna Kowalska lat 6

Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”

ul.Lelewela 15 a, 85 – 690 Bydgoszcz

e-mail: sekretariat@jagodka.com

tel. (52) 341 38 55

nauczyciel prowadzący: Małgorzata Sroka

 

 1. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 27 kwietnia 2018 r. pod adres: Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”, ul. Lelewela 15 A, 85 – 690 Bydgoszcz, tel. (52) 341 38 55

 2. Każde dziecko  może  wykonać  tylko  jedną  pracę.

 3. Wszystkie prace zostaną u organizatora i wezmą udział w wystawie pokonkursowej na terenie przedszkola.

 4. Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych dziecka, na potrzeby przeprowadzenia konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz. U. Nr 133 poz. 833, z późniejszymi zmianami).

 5. O wynikach konkursu powiadomimy laureatów do 18 maja 2018 r. listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 6. Informacje i zapytania o konkursie – kontakt telefoniczny (52 341 38 55) lub e-mail: sekretariat@jagodka.com


 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 18 maja 2018

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 5-6 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny