Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

X Ogólnopolskie Biennale Plastyczne „Kot”


Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu zaprasza do udziału w X Ogólnopolskim Biennale Plastycznym "KOT".
Biennale ma na celu pobudzenie wyobraźni plastycznej na temat kota. Przykładowe tropy:
- Kot na przestrzeni wieków
- Kot i jego charakter
- Kot to zwierzątko
- Kot i człowiek
- Kot w rodzinie
- Kot i jego legenda
- Kocia mama i tata
i wiele innych.


Biennale skierowane jest do dzieci i młodzieży  w  wieku  5-24lat, uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego oraz do wszystkich typów szkół.
Jedna osoba może przedstawić tylko jedną  pracę.

Prace powinny być wykonane w technikach: malarstwo, malarstwo na szkle, tkanina artystyczna, batik, grafika, rysunek, ceramika i inne trwałe techniki.
Format pracy nie może przekraczać wymiarów:
- 100 x 70 cm  - dla malarstwa, rysunku i grafiki;
- 40 x 40 x 40 cm - dla ceramiki i form przestrzennych.

Prace wraz z wymaganymi regulaminem dokumentami należy przesyłać  na  adres  organizatora: Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej  Dzieci  i  Młodzieży”, ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław do 31 stycznia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem KOT.

Warunkiem uczestnictwa w biennale jest opłata w wysokości 35 zł od placówki na konto: Rada Rodziców MDK im. M. Kopernika ul. Kołłątaja 20, 50-007
Wrocław, 89 1020 5242 0000 2202 0018 7526, tytuł opłaty „Konkurs KOT”.
Opłaty należy dokonać do dnia 31.01.2019r.

Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: 5-9 lat, 10-13 lat, 14-15 lat, 16-18 lat, 19-24 lat.REGULAMIN - X Edycji Ogólnopolskiego Biennale Plastycznego "KOT"

 

Zasady Przetwarzania Danych Osobowych X Edycji Ogólnopolskiego Biennale Plastycznego „KOT”


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 29 marca 2019

Nagrody: nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych

Przedział wiekowy: 5-24 lata

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny