Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XI DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY „A gdyby tak …”

CELE KONKURSU:

inspirowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży;
popularyzacja amatorskiej twórczości literackiej;
promocja utalentowanych dzieci i młodzieży;
doskonalenie warsztatu artystycznego;
konfrontacja i prezentacja dokonań twórczych.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1.  Regulamin kierowany jest do nauczycieli języka polskiego oraz wszystkich zainteresowanych rozwijaniem zdolności pisarskich u dzieci i młodzieży.

2.  W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas IV-VII szkół podstawowych, młodzież  klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz  innych  placówek oświatowych i kulturalnych województwa dolnośląskiego.

3. Obowiązywać będą trzy kategorie wiekowe:
kategoria I – klasy IV-VII szkół podstawowych
kategoria II – klasy II-III gimnazjum
kategoria III – szkoły ponadgimnazjalne, studenci

4.  Każda szkoła (placówka) po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji może nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych (przyjmowane są również prace indywidualne):
nie publikowane wcześniej;
tematyka prac (epickich lub poetyckich) związana z  podtytułem konkursu: „A gdyby tak …” (interpretacja tematu jest dowolna),
podpisane pseudonimem  i z oznaczoną kategorią wiekową;
napisane czcionką 12 Times New Roman  - bez ozdabiania tekstu (prosimy nie nadsyłać prac pisanych odręcznie).

5.  Do tekstów prosimy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną pseudonimem autora, w której znajdą się następujące informacje:
imię i nazwisko autora
dokładny adres z telefonem kontaktowym
wiek
szkoła (placówka), którą reprezentuje autor
imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) prowadzącego
płytę CD ze skopiowaną pracą konkursową

6.  Teksty konkursowe należy dostarczyć na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
Ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a
59-300 Lubin

TERMINY:

Termin składania tekstów: do 04.12.2017r.
Informacje o laureatach oraz terminie rozstrzygnięcia konkursu ogłoszone zostaną  na stronie Młodzieżowego Domu Kultury
w Lubinie: www.mdk-lubin.pl

INFORMACJE DODATKOWE:

Prosimy o wytłumaczenie uczestnikom konkursu słowa „plagiat”.
Organizatorzy   zastrzegają  sobie  prawo  zatrzymania  prac  i wykorzystania ich oraz danych osobowych autorów do bezpłatnego rozpowszechniania tekstów  w środkach masowego    przekazu w celu propagowania konkursu i promocji ich autorów
W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem:
tel. 76 847 86 64 lub 728885933

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: od 4 klasy szkoły podstawowej

Region: woj. dolnośląskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny