Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XI edycja ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno” 2018/2019

Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Tematyka prac powinna dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku i może odnosić się zarówno do miejsc upamiętnionych w trwały, materialny sposób, jak i pozostających w zapomnieniu.

Projekt może być przygotowany przez uczniów indywidualnie lub zespołowo (zespół autorski może liczyć dowolną liczbę osób), samodzielnie bądź z inspiracji i pod opieką nauczyciela. Może być także wykonany przez nauczycieli przy pomocy uczniów.

Ponadto projekt musi spełniać następujące warunki:
- być rzetelnym i oryginalnym opracowaniem samodzielnie zebranych przez autora/autorów źródeł historycznych np. dokumentów pisanych, wspomnień i relacji ustnych, nagrań video i audio, fotografii),
-   dotyczyć konkretnego miejsca, obiektu lub znaku pamięci narodowej na terenie Polski lub miejsc autentycznych wydarzeń historycznych w Polsce, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób. Może także przedstawiać losy ludzi związanych z miejscem pamięci, ale związek ten musi być wyraźnie wykazany. Miejsca, znaki i obiekty pamięci muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych w XX w.,
- mieć własny tytuł, adekwatny do zawartości.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
−    wypełniony przez autora/autorów formularz zgłoszenia (do pobrania na stronie www.cmjw.pl) i podpisany przez dyrektora szkoły oraz formularz sprawozdania z realizacji projektu (według wzoru załączonego na stronie www.cmjw.pl),

−    prezentację wyników projektu w jednej z wybranych form:
•    praca pisemna (do 25 stron – 40 tys. znaków),
•    zbiór zdjęć z opisem i komentarzem autora (do 25 stron – 40 tys. znaków),
•    audycja radiowa (do 15 min.),
•    film dokumentalny (do 15 min.),
•    strona internetowa (w tym tekst 10–40 tys. znaków),
•    prezentacja multimedialna (w tym tekst 10–40 tys. znaków),
•    praca może łączyć kilka z ww. form, ale objętość każdej z nich musi być odpowiednio pomniejszona.

Prace mogą być wykonane odręcznie lub w formie elektronicznej. W przypadku tych ostatnich, należy dołączyć wersję elektroniczną (nośniki: płyta CD lub DVD), zapisaną w ogólnodostępnych programach (pakiet Microsoft Office, Windows Media Player).

Uwaga !
- projekt przygotowany w formie czysto plastycznej lub literackiej nie prezentujący faktów i źródeł historycznych, nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie,
- projekt nie może powtarzać w całości lub we fragmentach istniejących opracowań (również tych opublikowanych w Internecie) oraz innych
- projekt zgłoszony do konkursu na projekt historyczny nie może być nagrodzony
w innym konkursie.

Prace na konkurs można zgłaszać do dnia 1 kwietnia 2019 roku (liczy się data stempla pocztowego)

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
ul. Muzealna 4
48–316 Łambinowice

z dopiskiem: „Konkurs na projekt historyczny”.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 7 czerwca 2019 r.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 07.06.2019

Nagrody: nagrody główne, wyróżnienia

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy