Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XI edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego „Namaluj historię dziadków”

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w XI edycji konkursu plastycznego „Namaluj historię dziadków”. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania historią najnowszą przez bezpośredni kontakt z jej świadkami.

Prace powinny dotyczyć historii Polski w latach 1939-1989 i powstać w wyniku inspiracji opowiadaniem osoby żyjącej w przedstawianym okresie. Mogą prezentować zdarzenia, w które bezpośrednio zaangażowana była ta osoba, lub inne wydarzenia z okresu życia opowiadających, które uznali oni za szczególnie ważne dla dziejów Polski i regionu, choć sami bezpośrednio w nich nie uczestniczyli. Uwaga - nie należy przedstawiać wydarzeń powszechnie znanych, prezentowanych w podręcznikach, w których nie uczestniczyły osoby, których przekaz jest inspiracją powstania pracy.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa podkarpackiego.

Konkurs przeprowadzony będzie w 3 kategoriach wiekowych:
1) uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
2) uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
3) uczniowie klasy VII  szkoły podstawowej i gimnazjum

Konkurs składał się będzie z II etapów
1) etap I (szkolny) organizują dyrektorzy szkół
2) etap II (wojewódzki) organizuje Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

Dyrektorzy szkół zainteresowanych udziałem w konkursie informują uczniów o jego regulaminie i przyjmują zgłoszenia uczestnictwa. I etap konkursu mogą przeprowadzić także domy kultury i inne placówki prowadzące działalność  w zakresie edukacji plastycznej dzieci i młodzieży.

Zadania dla poszczególnych grup wiekowych

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej:
praca plastyczna formatu A3 (technika dowolna). Tytuł pracy powinien wyraźnie określać  jakie wydarzenie historyczne jest przedstawione i czyje opowiadanie zainspirowało autora.

Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej:
praca plastyczna formatu A3 (technika dowolna) oraz opis prezentowanej historii (nie więcej niż 1 strona formatu A4).

Uczniowie klasy VII  szkoły podstawowej i gimnazjum:
komiks (format A4, 10-20 klatek) oraz komentarz historyczny.

 

W terminie do 20 kwietnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół (zgodny z wzorem określonym w załączniku nr 1) oraz nie więcej niż 3 najlepsze prace w każdej kategorii na adres:
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie, ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów.

 

Regulamin

Protokół szkolnej komisji konkursowej

Metryczka pracy
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: czerwiec 2018

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: szkoła podstawowa i gimnazjum

Region: woj. podkarpackie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny