Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XI Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii

XI Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny
„Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii”

organizator: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie
konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 12 – 25 lat

Cele konkursu:
- pogłębienie wiedzy na temat twórczości wybranego artysty oraz analiza jego dzieła w sposób zindywidualizowany i kreatywny;
- rozwijanie kultury i wrażliwości wizualnej oraz aktywności twórczej młodzieży.

Realizacja zadania:
- wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów;

lub
- fotografia wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa.

Warunki konkursu:
- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac wcześniej niepublikowanych i niezgłaszanych do innych konkursów;
- praca musi być wykonana przez jednego autora;
- prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu;
- format nie mniejszy niż A5;
- fotografie prosimy przesłać w dwóch formach: wydrukowanej, pocztą tradycyjną, na adres korespondencyjny Organizatora oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl (maksymalny rozmiar załącznika to 25MB) lub na płycie CD lub DVD, dołączonej do przesyłki tradycyjnej;
- prosimy o dołączenie fotografii dzieła, które było inspiracją do wykonanie pracy konkursowej;
- prace należy czytelnie opisać pismem drukowanym według wzoru na karcie zgłoszenia;
- prosimy o dołączenie karty zgłoszenia;
- nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

XI_Miedzynarodowy_konkurs_Fotograficzny_strona.jpg

Prace należy dostarczyć do organizatora: do dnia 6 listopada 2018 r.
na adres:

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”
ul. Krańcowa 106
20 – 320 Lublin

tel. 81 744 16 38, e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl
Uwaga! Prace nadsyłane pocztą muszą wpłynąć do 6 listopada 2018 r.

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice“: www.ddkbronowice.pl w zakładce Konkursy/Wyniki

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy pokonkursowej odbędą się 8 grudnia 2018 r. (sobota), o godzinie 12.00 w salach Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”.

W ramach przystąpienia do konkursu uczestnik oświadcza, że posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej i jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji.

Organizator zastrzega sobie prawo wykonania dokumentacji w formie katalogów, fotografii i biuletynów oraz publikacji nadesłanych prac w mediach internetowych, telewizyjnych, prasowych i innych bez uiszczania autorom honorariów.

Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do prowadzenia konkursu.

Koordynator konkursu: Ewa Rejmak, tel. 81 444 00 16

 

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy


ENG: competition rules and entry form
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 8.12.2018 r.

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 12-25 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny