Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XI Ogólnopolski Konkurs Literacki „I ty możesz zostać bajkopisarzem”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Literackim „I ty możesz zostać bajkopisarzem”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VI. Uczniowie piszą baśń, wiersz
lub scenariusz spektaklu teatralnego według określonych kryteriów. Nauczyciele poloniści oceniają
prace, a najlepsze przesyłają do organizatorów. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace
(ocenie podlegają 3 prace w kolejności nadesłania).

Wymagania konkursowe:
Baśń, wiersz, scenariusz spektaklu teatralnego: twórczo wykorzystuje wybrane motywy z twórczości Hansa Christiana Andersena,
wyraża przesłanie charakterystyczne dla twórczości baśniopisarza, zawiera elementy wiedzy o tradycji i kulturze swojego regionu (opisy stroju, potrawy, obyczajów, krajobrazów itp.) / (praca bez tych elementów nie podlega ocenie !), posiada cechy baśni, utworu poetyckiego, scenariusza.

Wymagania techniczne: prace pisemne -technika komputerowa, do 3 stron formatu A4 (dotyczy baśni), czcionka Times New
Roman, rozmiar 14, 1,5 odstępu między wierszami, marginesy normalne, format (wyłącznie) Word.

Oprócz powyższych wymagań oceniane będą także:
oryginalność kompozycji, narracji, obrazowania,
bogactwo języka, żywość dialogu,
poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna
i interpunkcyjna,
estetyka pracy: marginesy, akapity, właściwy zapis dialogu, poprawność zapisu scenariusza.

Autor najciekawszej baśni zdobędzie tytuł „Odkrywca Krainy Baśni”
Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu,
Stowarzyszenie Przyjaciele Szkoły na Borkach
Termin nadsyłania prac:
15 stycznia 2018r.
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród:
13 kwietnia 2018r.

 

 

regulamin-ogolnopolskiego-konkursu-literackiego

zalacznik_1

zalacznik_2

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: kwiecień 2018

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: klasa 4-6 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny