Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Miniatura Bożonarodzeniowa z Motywem Światła w Kartkach Świątecznych i Ceramice”

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Miniatura Bożonarodzeniowa z Motywem Światła w Kartkach Świątecznych i Ceramice"

W tym roku organizatorzy zapraszają do przygotowania prac dotyczących Bożego Narodzenia w formie kartek świątecznych i/lub lampionów czy kominków świątecznych z ceramiki z motywem światła jako głównym tematem tegorocznego konkursu.

Jak wygląda świąteczne światło, światło Bożego Narodzenia ...? Czy w ogóle można je zobaczyć? Jeśli tak, to jak widzisz to światło? - czy jest ostre, przytłumione, kolorowe, czy może bezbarwne? Czy zmienia ono osoby lub obiekty, które rozświetla? Co właściwie może być źródłem bożonarodzeniowego światła? Skąd ono pochodzi….?


Oprócz przedszkolaków, uczniów, w konkursie mogą wziąć także udział dorosłe osoby niepełnosprawne z WTZ, a autorami prac z ceramiki mogą być również dorośli-amatorzy .

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie.

REGULAMIN

ORGANIZATOR
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2
ul. St. Leszczyńskiego 42, 85-137 Bydgoszcz, tel. 52 373 17 95,
e-mail: mdk2jordan@poczta.onet.pl, www.mdk2.bydgoszcz.pl

WSPÓŁORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Kcyńska 49, 85-304 Bydgoszcz

KOORDYNATOR KONKURSU
Jolanta Kotlarek – e-mail: jmlynek1@o2.pl
Anna Rozwadowska
Małgorzata Lewandowska

CELE KONKURSU
• przybliżenie poprzez sztukę obrzędowości i tradycji Świąt Bożego Narodzenia
• zachowanie tradycji ręcznego wykonywania kartek świątecznych oraz zainteresowanie
oryginalnym łączeniem technik tradycyjnych np. z grafiką komputerową
• rozwijanie zdolności, wrażliwości plastycznej i kreatywności u dzieci – poprzez
eksperymentowanie z różnymi technikami plastycznymi, w tym własnymi
• wymiana doświadczeń z zakresu zdobienia ceramiki
• kształtowanie dyscypliny w pracach plastycznych poprzez realizację prac jako
odpowiedzi na temat konkursowy
• prezentacja kartek świątecznych oraz prac z ceramiki wykonanych przez dzieci,
młodzież oraz dorosłych z WTZ i dorosłych-amatorów
• tworzenie prac oryginalnych i niepowtarzalnych

WARUNKI UCZESTNICTWA
• nadesłanie prac oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na przeniesienie własności
i praw autorskich na Organizatora konkursu, w tym zgodę na wykorzystanie
prac lub ich fragmentów do realizacji konkursu
• każda nadesłana do Organizatora praca przechodzi na jego własność i nie podlega
zwrotowi
• przygotowanie prac dotyczących Bożego Narodzenia z motywem światła jako
głównym tematem tegorocznego konkursu

Jak wygląda świąteczne światło, światło Bożego Narodzenia ...? Czy w ogóle
można je zobaczyć? Jeśli tak, to jak widzisz to światło? - czy jest ostre, przytłumione,
kolorowe, czy może bezbarwne? Czy zmienia ono osoby lub obiekty,
które rozświetla? Co właściwie może być źródłem bożonarodzeniowego
światła? Skąd ono pochodzi….?

DLA KARTEK ŚWIĄTECZNYCH:
• wykonanie kartek bożonarodzeniowych z motywem światła
• wielkość kartki złożonej: A6 i A5 (inne nie będą oceniane), tylko kartki składane
• technika dowolna płaska, w tym grafika komputerowa, bez prac wykonanych
wyłącznie z kupnych, gotowych elementów, np. zapałek, guzików, plasteliny, itp.
• życzenia (nieobowiązkowo) na nieprzytwierdzonych kartkach bez imienia i nazwiska
autora
• do każdej kartki z tyłu należy trwale dołączyć wydrukowane drobnym drukiem na
komputerze (np. Arial 8 lub 9 pkt.) poniższe informacje:
- imię i nazwisko autora
- wiek autora i klasa
- nazwa, adres, e-mail i telefon placówki
- imię i nazwisko nauczyciela
• dołączenie do prac zbiorczej listy uczestników i ilości prac (nie ma limitu ilości prac
dla 1osoby) z podanym wiekiem i klasą oraz nazwą, adresem pocztowym placówki
i nazwiskami nauczycieli (wg punktu powyżej). Mile widziane przesłanie zbiorczej
listy uczestników także drogą mailową na adres koordynatora konkursu
(jmlynek1@o2.pl)

DLA CERAMIKI:
• wykonanie prac o tematyce bożonarodzeniowej „Boże Narodzenie z motywem
światła” w formie płaskorzeźby - kafla
• wykonanie prac o tematyce bożonarodzeniowej, temat „Lampion” lub „Kominek” w
formie przestrzennej
• wielkość płaskorzeźby-kafla: około 15x15cm, 15cm x 20cm lub forma okrągła
o średnicy do 20 cm, kafle powinny mieć dziurki umożliwiające ich zawieszenie
• wielkość prac przestrzennych dowolna
• każda praca musi być wypalona
• każda z prac powinna być opisana indywidualnie według wzoru poniżej:
- imię i nazwisko autora
- klasa i wiek autora
- nazwa, adres, e-mail i telefon placówki
- imię i nazwisko nauczyciela
• dołączenie do prac zbiorczej listy uczestników i ilości prac (nie ma limitu ilości prac
dla 1 osoby) z podanym wiekiem i klasą oraz nazwą, adresem pocztowym placówki
i nazwiskami nauczycieli (wg punktu powyżej). Mile widziane przesłanie zbiorczej
listy uczestników drogą mailową na adres koordynatora konkursu (jmlynek1@o2.pl)

KATEGORIE WIEKOWE
Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, średnich oraz
podopiecznych pracowni w placówkach kulturalno-oświatowych, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz dorosłych-amatorów.
Prace oceniane będą w pięciu kategoriach wiekowych: osobno kartki świąteczne i ceramika. Osoby niepełnosprawne będą oceniane razem z innymi uczestnikami, ale prosimy o podanie informacji o niepełnosprawności przy nazwisku na opisie pracy.

Kartka świąteczna      Ceramika
Kategoria 0-6 lat        Kategoria 7-9 lat
Kategoria 7-9 lat         Kategoria 10-12 lat
Kategoria 10-12 lat     Kategoria 13-15 lat
Kategoria 13-15 lat     Kategoria 16-19 lat
Dorośli z WTZ             Dorośli z WTZ oraz dorośli-amatorzy

INFORMACJE DODATKOWE
• termin przyjmowania prac upływa 17 listopada b.r. Prace nadesłane po tym terminie nie będą podlegały ocenie. NIE LICZY SIĘ DATA STEMPLA POCZTOWEGO, A TERMIN DOSTARCZENIA PRAC!
• ŻADNE Z NADESŁANYCH PRAC NIE BĘDĄ ZWRACANE
• protokół pokonkursowy wraz z wynikami zostanie umieszczony na stronie internetowej Organizatora nie później niż na tydzień przed wernisażem
• nie przekazujemy informacji laureatom konkursu o przyznanych nagrodach, należy śledzić informacje umieszczane na podanej stronie internetowej Organizatora
• prosimy Laureatów o potwierdzenie przybycia na wernisaż z wręczeniem nagród u koordynatora konkursu – p. Jolanty Kotlarek – e-mail: jmlynek1@o2.pl
• w przypadku nieodebrania nagrody przyznanej w konkursie istnieje możliwość przesłania jej pocztą na prośbę i koszt laureata, o ile takie zgłoszenie otrzymamy do dwóch tygodni od dnia wernisażu. W przeciwnym wypadku nagrody przepadną i zasilą pulę nagród w kolejnym konkursie
• Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody bądź wyróżnienia w danej kategorii, zdyskwalifikowania prac z niepełnymi danymi oraz prac niespełniających wymogów formalnych
• sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator

 

regulamin konkursu

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 0-15 oraz 7-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny